Maksymalna wydajność energetyczna w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych

  • Przegląd

Zadbaj o inteligentne i nowoczesne rozwiązania dla swojej instalacji wodociągowej

Nowoczesne społeczeństwo funkcjonuje dzięki wodzie. Tymczasem ONZ przewiduje, że do 2030 roku zasoby słodkiej wody zmniejszą się o 40%. Dlatego ochrona dostępnej wody i odpowiedzialne korzystanie nigdy nie były tak ważne. Tworzenie lepszych systemów wodociągowych wymaga zastosowania inteligentnych i nowoczesnych rozwiązań, które przekładają się na większą wydajność i kontrolę.
W firmie Danfoss przekształcanie istniejącej infrastruktury wodnej opieramy na produkowanych przez nas napędach. Pomożemy ci zadbać o twój system wodociągowy tak, by stał się maksymalnie wydajny, niezawodny i skuteczny. Napęd Danfoss VLT® AQUA Drive pozwoli twojej infrastrukturze osiągnąć zupełnie nowy poziom wydajności i odporności na zagrożenia dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji EDGE.

Przyszłe wyzwania energetyczne stojące przed sektorem gospodarki wodnej rozwiązane dzisiaj

Nowy raport: Zredukuj zużycie energii i emisji CO2 za pomocą najlepszych dostępnych rozwiązań

Duńska federacja przemysłu wodnego, DI Water, podaje, że potencjał globalnej redukcji emisji w oczyszczaniu ścieków wynosi ponad 180 Mtpa CO2e, co odpowiada wyeliminowaniu emisji 100 milionów samochodów rocznie. Potencjalna redukcja zużycia energii elektrycznej wynosi tyle, ile łączna produkcja wszystkich europejskich elektrowni węglowych. Duńskie doświadczenia pokazują, że cyfryzacja może zapewnić 70% tej redukcji emisji. VLT® AQUA Drive jest tu kluczowym elem

Energia potrzebuje wody, a woda potrzebuje energii

Energia potrzebuje wody, a woda potrzebuje energii

Rosnące globalne zapotrzebowanie na wodę i energię oraz wzajemna zależności między nimi wpływają w ogromnym stopniu na wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i na naszą przyszłość.

Mamy już dostęp do rozwiązań cyfrowych i technologii opracowanych, by ułatwiać tworzenie neutralnego energetycznie sektora gospodarki wodnej. Bardziej energooszczędny system dystrybucji wody automatycznie pomaga ograniczyć jej wycieki. Zużywa się mniej energii. Marnuje się mniej wody.

Rozwiązania

Urządzenia

Studia przypadków

Jak w gospodarce wodnej działa analityka w czasie rzeczywistym?

Napęd VLT® AQUA Drive zaprojektowano z myślą o najwyższym poziomie wydajności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych napędzanych silnikiem prądu zmiennego. Dzięki bogatym funkcjom podstawowym, których wydajność można zwiększyć jeszcze bardziej za pomocą dodatkowych opcji, napęd nadaje się do projektów zarówno nowych, jak i modernizowanych.

Harmoniczne w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych - wybierz mądrze i ogranicz koszty

Harmoniczne w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych - wybierz mądrze i ogranicz koszty

Harmoniczne zwiększają poziom ryzyka, wpływają na jakość produktu i pomnażają koszty operacyjne. Łagodzenie harmonicznych przynosi pośrednie oszczędności energii w wyniku ograniczenia strat energetycznych w transformatorach, okablowaniu i urządzeniach.

Te pośrednie oszczędności powodują, że systemy wyposażone w niezależne od zastosowanej technologii rozwiązania łagodzące harmoniczne wykazują lepszą ogólną wydajność.