Podstawy i rodzaje równoważenia hydraulicznego

Ponad 80% wszystkich istniejących systemów grzewczych wskazuje na ogromny potencjał optymalizacji. Równoważenie hydrauliczne zapewnia optymalną dystrybucję przepływu w systemie grzewczym, co oznacza, że ​​odpowiednia ilość wody jest dostępna we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Optymalny przepływ to nie tylko kwestia znalezienia odpowiednich komponentów, ale także dobrego zrozumienia systemu grzewczego. Instalacja grzewcza musi zostać przeliczona i zoptymalizowana. Równoważenie hydrauliczne jest jednym z najważniejszych elementów optymalizacji systemów grzewczych. Choć eksperci wiedzą czym jest równoważenie, nadal trudno jest wyraźnie rozróżnić jego warianty – statyczny, dynamiczny i automatyczny. Dzieje się tak, ponieważ nie opracowano jasnej terminologii a poszczególne oznaczenia są używane niekonsekwentnie. Dlatego nadszedł czas, aby wprowadzić jasność i porządek. W tym artykule znajdziesz przegląd wariantów równoważenia hydraulicznego i co je od siebie odróżnia.

Zobacz infografikę

Równoważenie hydrauliczne zapewnia rozprowadzenie odpowiedniej ilości wody w systemie grzewczym. Jego głównym celem jest zatem optymalne wykorzystanie gorącej wody.

Aby umożliwić indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu dla każdego grzejnika, należy zastosować zawory grzejnikowe z nastawą wstępną. Nastawa wstępna zapewnia, że do każdego grzejnika lub obiegu grzewczego dostarczana jest tylko taka ilość ciepłej wody, jaka jest wymagana do osiągnięcia pożądanej temperatury w pomieszczeniu.

Zawsze należy najpierw zdecydować, który wariant równoważenia – statyczny czy dynamiczny – ma sens dla danego systemu, ponieważ system automatyczny uzupełnia obie koncepcje lub działa jako alternatywa.

W przypadku budownictwa małego lub jednorodzinnego, do ogrzewania podłogowego w istniejących budynkach, statyczne wstępne równoważenie w połączeniu z automatyczną regulacją przepływu w oparciu o temperaturę pokojową daje najlepsze rezultaty ze względu na bezwładność systemu. Niezbędne do tego komponenty są łatwe do wymiany.

Z drugiej strony, w przypadku systemów grzejnikowych w budynkach jedno- lub wielorodzinnych połączenie dynamicznego równoważenia i automatyki oferuje największy potencjał optymalizacji, zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach. To rozwiązanie optymalnie odzwierciedla w szczególności zmieniające się zachowania użytkowników.

W dużych instalacjach z więcej niż 20 grzejnikami lub obwodami grzewczymi, na grzejnikach lub pod pionami należy zawsze stosować zawory niezależne od zmian ciśnienia, w przeciwnym razie nie można zagwarantować niezawodnego działania automatycznej termostatycznej regulacji. 

Przeczytaj więcej o równoważeniu hydraulicznym

heating system

Jak poprawić efektywność energetyczną instalacji grzewczej?

Przy przejściu z gazu ziemnego na ogrzewanie miejskie lub pompę ciepła należy zawsze brać pod uwagę pewne aspekty.