Warmtedistributie

 • Overzicht
 • Hulpmiddelen en apps
 • Gerelateerde toepassingen
 • Video's

Het gebruik van warmtedistributie staat gelijk aan een grotere energie-efficiëntie en meer individueel comfort

Als u deel uitmaakt van een openbaar nutsbedrijf of verantwoordelijk bent voor het ontwerpen of leveren van warmtedistributie, dan kan Danfoss u een jarenlange ervaring en diepgaande kennis van 4G-warmtedistributie en een aantal producten en diensten aanbieden die het potentieel van uw warmtedistributie kunnen maximaliseren. 

Naast onze grote technische expertise realiseren we ons dat de huidige energiedistributiebedrijven meer doen dan alleen verwarming en koeling leveren aan de eindgebruiker. U oefent invloed uit en werkt volgens politieke energiedoelstellingen en beschikbare technologieën. Danfoss kan u laten zien hoe energiedistributiebedrijven een cruciale rol spelen bij het verlagen van de CO2-uitstoot en het optimaliseren van het energieverbruik in steden. 

Waarom energiedistributie met Danfoss?

Wij zijn van mening dat energiedistributie de meest duurzame aanpak is voor het beperken van klimaatverandering en het verbeteren van de energie-efficiëntie doordat dit de best denkbare oplossingen en een optimale temperatuurregeling voor zowel de vraag- als de aanbodzijde biedt.  

De trends in de sector voor warmtedistributie zijn in beweging:

 • Van één naar meerdere bronnen
 • Van fossiele naar duurzame energie en overschot aan energie
 • Van warmtedistributie met hoge temperatuur naar warmtedistributie met lage temperatuur

Aanpak van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van warmtedistributie

1. ∆T-optimalisatie

Hydronisch niet-gebalanceerde systemen resulteren in een hoge doorstroming en hoge retourtemperaturen. ∆T heeft een rechtstreekse invloed op de kosten en het rendement van de warmteproductie alsook op de kosten en het rendement van het distributienetwerk. Een uitdaging voor warmtedistributie is het maximaliseren van de netwerk- en productie-efficiëntie en het tegelijkertijd garanderen van een optimale leveringskwaliteit.

Om deze uitdagingen op te lossen, moet u de aanvoertemperatuur optimaliseren, de ∆T verbeteren en de aanvoertemperatuur en het debiet in evenwicht brengen. Met behulp van intelligente oplossingen en componentsystemen van Danfoss kunt u:

 • De ∆T van de primaire zijde verbeteren door de efficiëntie van de secundaire zijde te verhogen,
 • Een optimale balans tussen ∆T en debiet realiseren,
 • De distributie- en productiekosten verlagen.

Geschat wordt dat we door lagere bedrijfskosten en een grotere efficiëntie de primaire energieproductiekosten met minimaal 1% per 3K ∆T stijging kunnen reduceren.

2. Optimaal netwerkontwerp

Water- en warmteverliezen, verschuiving van kritische punten in het netwerk, uitbreidingen van het netwerk en vele andere factoren veroorzaken hoge productiekosten als gevolg van een slechte planning. Een uitdaging voor warmtedistributie is het minimaliseren van de investeringskosten en het maximaliseren van de gebruiksdichtheid, wat voor een optimaal netwerkontwerp en investeringen met een financiële prioriteit zorgt.

Maak voor het oplossen van deze uitdagingen gebruik van een thermohydraulisch model om:

 • Overontwerpen te voorkomen.
 • De capaciteit te verifiëren en de impact op het hele netwerk te evalueren.

Geschat wordt dat we door gebruik te maken van een goede planning bij de maatvoering van het netwerk en ondersteuning met behulp van de dimensionering van componenten (consultancy) de investering met 17% kunnen verlagen in vergelijking met een traditioneel ontwerp.

3. Decentralisatie - verhoogde brandstofcomplexiteit

Decentralisatie en toegenomen brandstofcomplexiteit maken integratie en voorspellen veel moeilijker. Een uitdaging bij warmtedistributie is om zo voordelig mogelijk het gebruik van productiebronnen te maximaliseren en complexe netwerken efficiënt te beheren en tegelijk het gebruik van de diverse warmtebronnen met optimale financiële investeringen te verbeteren.

De productie van warmte uit hernieuwbare energiebronnen kan geprioriteerd en beter gecontroleerd worden, zodat het energiebedrijf exact op (of boven) de doelstelling uitkomt.

De oplossing voor deze uitdagingen is een efficiënte productieplanning (brandstofmix) door gebruik te maken van:

 • Voorspellen van de vraag,
 • Netwerkevenwicht in real time,
 • Simulatie van de warmteproductie.

Hiermee steunt u de EU-doelstelling voor 27% hernieuwbare energie.

4. Eis aan energiebesparingen

Regelgeving ten aanzien van energiebesparingen verlangt jaarlijkse energiebesparingen en duidelijke documentatie waarin deze worden aangetoond. De uitdaging voor warmtedistributie is hoe je de doelstelling van energiebesparing voor de eindgebruiker bereikt en kunt investeren in verwarmen aan secundaire zijde om de efficiëntie van de primaire zijde te verbeteren. Doel is om slim te investeren.

Los die uitdagingen op door:

 • Inkoop en het ontwikkelen van kennis over mogelijke maatregelen en het aantonen van besparingen.
 • Het uitvoeren van maatregelen aan de secundaire zijde met de beste kosten-batenverhouding aan de primaire zijde.

Uiteindelijk kunt u jaarlijks een besparing van 1,5% voor de eindgebruiker bewerkstelligen (doelstelling van de EU-Energierichtlijn, die alleen relevant is voor landen met verplichtingsregelingen).

5. Piek in de energievraag

Pieken in de warmtebelasting en dure piekbrandstoffen vormen een aanslag op de ontwerpcapaciteit van de bronsystemen en maken verwarming duurder voor zowel de warmtedistributiebedrijven als voor eindgebruikers. Dat heeft ook een groot effect op zowel CAPEX als OPEX. De uitdaging voor stadsenergie is hoe je het effect van de pieken in de energievraag op de netwerkexploitatiekosten kunt verlagen en de piekvraag kunt afdekken met reguliere warmtebronnen, terwijl de investerings- en exploitatiekosten omlaag gaan.

Los die uitdagingen op door:

 • Simulatie van de warmteproductie,
 • Maximaal profijt van de ophoping van warmtebuffering in gebouwen en netwerken.
 • Het uitvoeren van controlemaatregelen voor het inregelen van de verwarming.

Hiermee kunt u tot 20% besparen op piekenergie.

6. Oude SCADA

Oude SCADA-systemen maken data-integratie moeilijk en tijdrovend. De uitdaging voor warmtedistributie is hoe je data-integratie eenvoudiger en minder tijdrovend kunt maken, terwijl je de investerings- en onderhoudskosten verlaagt.

Onze oplossing is om tijd en geld te besparen door het gebruik van moderne SCADA met:

 • Open access tot database
 • Open connectiviteit
 • Automatisch gegenereerde belangrijke proces- en prestatie-indicatoren
 • Automatische afstellingsfuncties

Alle bovenstaande remedies zullen u helpen om uw verborgen middelen te ontsluiten en zouden samen tot 30% meer efficiëntie moeten leiden dan via traditionele SCADA.

7. Meer focus op klantenservice

De uitdaging voor energiedistributie is hoe de dienstverlening via warmte-units kan worden uitgebreid en de klantperceptie van deze units als betrouwbare, transparante en flexibele partner kan worden vergroot.

De oplossing is om een energiebedrijf  te positioneren als een expert op het gebied van energie-efficiëntie en dit een voor de hand liggende keuze te maken voor de energievoorziening van de eindgebruiker door:

 • Het leveren van aanvullende diensten, zoals veiligheidsmonitoring en onderhoudscontracten,
 • Het bieden van ondersteunende tools zoals Enspire en Heat Selector,
 • Het geven van trainingen en doen van aanbevelingen voor de modernisering van secundaire systemen,
 • Het bieden van oplossingen voor de modernisering en optimalisatie van systemen.

Dit zal de integratie van de primaire en secundaire zijde ondersteunen en de tevredenheid van de klant verhogen.

8. Focus op nieuwe bedrijfssectoren

De uitdaging voor warmtedistributie is hoe om te gaan met de toegenomen concurrentie in het segment warmtedistributie, hoe nieuwe bedrijfssectoren te ontwikkelen om de winstgevendheid te waarborgen en de digitaliseringstrein niet te missen.

De oplossing is om een energiebedrijf  te positioneren als een expert op het gebied van energie-efficiëntie en dit een voor de hand liggende keuze te maken voor de energievoorziening van de eindgebruiker door:

 • Een lagere rekening voor de verwarmingskosten en de optimalisatie van onderhoud te bieden,
 • Een volledige pakketoplossing voor de secundaire zijde, inclusief apparatuur (Enspire, TRV, stations, ASV) te bieden.

Alles bij elkaar kan een energiebedrijf zijn concurrentievermogen en de winstgevendheid verbeteren door gebruik te maken van een nieuw verkoopkanaal. Uiteindelijk zal het gebruik van stadsverwarming up-to-date en winstgevend zijn.

Hoe wij u kunnen helpen

Productportfolio voor warmte- en koudedistributie in netwerken en gebouwen

Consultancy en klantgerichtheid

Innovatie, technische optimalisatie en prestaties

Veiligheid en betrouwbaarheid in samenwerking

Wereldwijd bereik met een sterke Nederlandse vertegenwoordiging en knowhow

Eén ervaren partner voor een optimale werking van de installatie, een optimale werking van het netwerk en een perfecte service aan uw klanten

Infographic energiedistributie

Meer bronnen over energiedistributie

Hulpmiddelen en apps

Gerelateerde toepassingen

Video's