Energie en natuurlijke hulpbronnen

 • Oplossingen
 • Toepassingen
Energie en natuurlijke hulpbronnen

Een continue en efficiënte energievoorziening is essentieel voor de onafhankelijkheid en ecologische duurzaamheid van elke samenleving. Naarmate steden en naties groeien, neemt hun behoefte aan energie toe, wat nieuwe en duurzamere energiebronnen vereist. Er zijn enorme energiebesparingen te realiseren door het optimaliseren van de energiedistributie en het treffen van energierendementsmaatregelen. Tegelijkertijd vormen hernieuwbare bronnen zoals windparken en zonneparken een aanvulling op en vervanging van traditionele energiecentrales die op fossiele brandstoffen werken.

 

Ondergrondse en onderzeese afzettingen bevatten brandstofbronnen voor de energiesector. Steenkool, olie en gas, en ook mineralen en metalen zijn waardevol voor de productiesector van onze gezamenlijke planeet. Maak gebruik van de oplossingen van Danfoss om de duurzaamheid en het rendement te verbeteren en tegelijkertijd de kapitaal- en exploitatiekosten te verlagen.

Oplossingen

 • Energie en energiecentrales
  Energie en energiecentrales

  Bekijk een overzicht van Danfoss oplossingen die de energiesector transformeren. Ons aanbod omvat optimalisatie van energieconversie en -opslag voor hernieuwbare en traditionele energiebronnen.

 • Olie en gas
  Olie en gas

  Krijg een overzicht van de optimalisatiemogelijkheden voor de olie- en gassector, gebaseerd op innovatieve oplossingen en toepassingen van Danfoss.

Toepassingen

 • Brandbestrijdingssystemen voor energieopwekkende installaties
  Brandbestrijdingssystemen voor energieopwekkende installaties

  Danfoss hoge druk watermist  voor brandbestrijding is de optimale oplossing voor energieopwekkende installaties, zoals energiecentrales, windturbines en biomassacentrales, om er maar enkele te noemen. De hoge druk watermisttechnologie is betrouwbaar en zal bij brand snel in werking treden.

 • Frequentieregelaars voor pompen in mijnbouw en olie
  Frequentieregelaars voor pompen in de mijnbouw

  Verlaag de warmtebelasting van het onderstation en vereenvoudig de infrastructuur voor airconditioning, met een luchtgekoelde pompregeling van Danfoss.

 • Frequentieregelaars voor transportbanden in de mijnbouw
  Frequentieregelaars voor transportbanden in de mijnbouw

  Flexibiliteit om het toerental van lange transportbanden te regelen, kan helpen om het complete systeem te optimaliseren, knelpunten te verminderen en de levensduur van de motor te verlengen.

 • Frequentieregelaars voor ventilatoren voor mijnventilatie
  Frequentieregelaars voor ventilatoren voor mijnventilatie

  Zorg voor een betrouwbare en zuinige ventilatorwerking, zowel bovengronds als ondergronds, met eenvoudige integratie in vraaggestuurde ventilatiesystemen.