Water en afvalwater

 • Oplossingen
 • Toepassingen
Water en afvalwater

Zoet en schoon water is een basisvoorwaarde voor onze beschaving – essentieel voor de landbouw en belangrijk voor de industrie. Danfoss biedt baanbrekende concepten om onze kostbare water- en energiehulpbronnen beter te benutten. Van ontzilting via omgekeerde osmose tot traditionele waterproductie, waterdistributie en afvalwaterzuivering: Danfoss biedt u energie-efficiënte oplossingen. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om energie op te wekken tijdens de waterzuivering, om zo te voorzien in de energiebehoefte van de volledige watercyclus.

Oplossingen

 • if (isSmallPicture) { Waterpompen en druk – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Waterpompen en druk – Danfoss } else { Waterpompen en druk – Danfoss }
  Watervoorziening

  Bijna een derde van de wereldbevolking leeft momenteel in gebieden met problemen met de watervoorziening en waterschaarste. Danfoss heeft oplossingen die gemeenschappen kunnen helpen om hun waterverliezen te beperken, energie te besparen en minder te investeren in het vervangen van leidingen.

Toepassingen

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frequentieregelaars voor het verpompen van water

  Voor een watervoorziening op basis van oppervlakte- of grondwater kunnen Danfoss frequentieregelaars processen helpen optimaliseren, terwijl de energie- en onderhoudskosten worden verlaagd.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frequentieregelaars voor mixers, ontwatering en blowers

  Gebruik frequentieregelaars om het toerental van motoren te regelen in uiteenlopende pomp-, blower-, mixer- en ontwateringstoepassingen om de prestaties te verbeteren en waarde te creëren en tegelijkertijd energie en kosten voor waterzuivering te besparen.