Toekomstvisie

Danfoss elektrificatieoplossingen

Met techniek het verschil maken

Over de hele wereld zien we de sporen van de klimaatverandering door extreem weer, en dit heeft invloed op de manier waarop we leven. Om onze planeet toekomstbestendig te maken, moeten we opnieuw nadenken over de manier waarop we fossiele brandstoffen gebruiken. Neem een paar minuten de tijd om te zien wat er met bestaande technologieën kan worden bereikt. Het gaat erom de mogelijkheden te identificeren en nu actie te ondernemen.

Elektrificatie

Onze wereld veranderen door middel van elektrificatie

Energiesystemen veranderen. Snel. Er vindt een transitie plaats van fossiele naar groene energie. Daardoor wordt elektriciteit de belangrijkste energiedrager ter wereld, wat zal leiden tot grootschalige elektrificatie. Wanneer bijvoorbeeld auto's, vrachtwagens, veerboten en zeeschepen hybride worden, zal dat een aanzienlijke vermindering opleveren van de huidige 23% van de wereldwijde uitstoot door vervoer. En bedenk vervolgens welke gevolgen het heeft als in 2060 90% van alle auto's elektrisch is.

Samen met slimmere gedigitaliseerde systemen die decentrale opwekking en opslag van duurzame energie mogelijk maken, zal de megatrend van elektrificatie de toekomstige emissievrije groei stimuleren.

Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Woorden omzetten in daden

De Engineering Tomorrow-talks van Danfoss vormen een wereldwijd platform en een reeks evenementen om innovatief denken en oplossingen rond klimaat en energie te stimuleren.

De #ETtalks brengen topsprekers en visionairs samen om de wereld van de techniek te inspireren om vandaag zo te ontwerpen dat morgen niet in gevaar wordt gebracht. 

Meningen

Lees alle meningen

Een andere kijk op rendement

Meergezinswoningen
Het rendement van het gebouw verbeteren met eenvoudige, innovatieve oplossingen
De enorme mogelijkheden voor verbetering van de energie-efficiëntie in gebouwen wordt erkend door een nieuwe studie waarin wordt gesteld dat er 30% energie kan worden bespaard door technische bouwsystemen te optimaliseren.
Energie en water
Energie-efficiëntie erkennen als de energiebron van de wereld
Het potentieel van stadsenergie vrijmaken