Warmtenetwerk

 • Overzicht
 • Gerelateerde producten
 • Hulpmiddelen en apps

Distributienetwerk: veilig, duurzaam en schaalbaar

Een netwerk voor warmtedistributie is uiterst flexibel en kan al worden gebruikt om slechts 30-40 huizen aan te sluiten. Dit stelt steden in staat om een bestaand netwerk uit te breiden naarmate financiering, planning en andere mogelijkheden beschikbaar komen.

Een efficiënte werking van het warmtedistributienet vereist dat de gehele waardeketen van opwekking, distributie en gebruik zodanig wordt ingericht en in stand gehouden dat er een optimaal evenwicht wordt bereikt.

De jarenlange ervaring van Danfoss kan u helpen bij het ontwerpen van het optimale warmtedistributienet, of u nu vanaf nul begint of een bestaand warmtenet renoveert.

Netwerkontwerp

Een optimaal netwerkontwerp is de sleutel tot een financieel passend warmtedistributienetwerk. Daarom maken we gebruik van het thermohydraulische model van het netwerk om overontwerpen te voorkomen en om de capaciteit en impact op het hele netwerk te verifiëren. Dit betekent dat u door het installeren van de juiste regelapparatuur kunt profiteren van netwerkevenwicht en daarmee uw initiële investeringen kunt verlagen. De regelcomponenten en het hydraulische model maken ook ∆T-optimalisatie mogelijk, waardoor de efficiëntie van het systeem en de kosten van de primaire energieopwekking worden beperkt, aangezien de aanvoertemperatuur wordt geoptimaliseerd en de temperatuur en het debiet in real time in evenwicht kunnen worden gebracht.

De optimale brandstofmix plannen

Bij de productie van warmte kan het gebruik van verschillende warmtebronnen worden geoptimaliseerd door de optimale brandstofmix te plannen. Technologie voor warmtedistributie maakt gebruik van een grote verscheidenheid aan energiebronnen:

 • Ketels die gebruik maken van conventionele of hernieuwbare brandstoffen zoals biomassa,
 • Warmte uit energieopwekking zoals een warmtekrachtcentrale,
 • Afvalwarmte van industriële processen,
 • Energie die wordt opgewekt bij de verbranding van stedelijk afval,
 • Natuurlijke warmtebronnen zoals zon, aardwarmte of wind. 

Reageren op pieken in de energievraag

Danfoss kan u ook ondersteunen met expertise en productiesimulaties betreffende pieken in de energievraag, om zo een slimme warmte- en koudeproductie en -distributie mogelijk te maken. Dit garandeert een maximaal profijt van de warmtebuffering in gebouwen en netwerken.

Hoe wij u kunnen helpen

Jarenlange ervaring in het aanleggen en onderhouden van warmtedistributienetwerken

Innovatieve technische oplossingen, optimalisatie en prestaties

Productportfolio voor warmte- en koudedistributie in netwerken en gebouwen

Consultancy en klantgerichtheid

Ervaring met alle soorten energiebronnen

Wereldwijd bereik met een sterke Nederlandse vertegenwoordiging en knowhow

Veiligheid en betrouwbaarheid in samenwerking

Distributienetwerk: wat zijn de voordelen?

Gerelateerde producten

 • if (isSmallPicture) { Kogelafsluiters – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kogelafsluiters – Danfoss } else { Kogelafsluiters – Danfoss }
  Kogelafsluiters

  Kogelafsluiters maken het mogelijk om de aansluiting van het gebouwsysteem aan/uit te zetten. Zij zorgen voor de opdeling van het systeem, zodat service, onderhoud en reparaties in secties kunnen worden uitgevoerd, zonder het hele systeem uit te schakelen of te legen.

 • if (isSmallPicture) { Vlinderkleppen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Vlinderkleppen – Danfoss } else { Vlinderkleppen – Danfoss }
  Vlinderkleppen

  Vlinderkleppen zorgen voor de aan/uit-regeling van de stadsverwarmings-, HVAC- of watertoepassingen wanneer er beperkt ruimte is voor de componenten.

 • if (isSmallPicture) { Motorbediende regelafsluiters en servomotoren- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motorbediende regelafsluiters en servomotoren- Danfoss } else { Motorbediende regelafsluiters en servomotoren- Danfoss }
  Motorbediende regelafsluiters en servomotoren

  Motorbediende regelafsluiters zorgen voor een perfecte regeling en optimale efficiëntie voor elk gebouw en elke toepassing. Motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming en -koeling, HVAC en centrale verwarmingssystemen waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van water, glycolmengsels en stoom.

 • if (isSmallPicture) { Gesoldeerde platenwarmtewisselaars; } else if (isBigColumns) { Gesoldeerde platenwarmtewisselaars } else { Gesoldeerde platenwarmtewisselaars }
  Gesoldeerde platenwarmtewisselaars

  De prestaties van gesoldeerde platenwarmtewisselaars garanderen, op basis van 30 jaar continue ontwikkeling, ongeëvenaarde efficiëntie voor alle toepassingen.

 • if (isSmallPicture) { Drukverschilregelaars en flowregelaars/-begrenzers – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Drukverschilregelaars en flowregelaars/-begrenzers – Danfoss } else { Drukverschilregelaars en flowregelaars/-begrenzers – Danfoss }
  Drukverschilregelaars en flowregelaars/-begrenzers

  Met drukverschilregelaars en flowregelaars/-begrenzers kan de beschikbare flow voor elke verbruiker en de drukverschilregeling bij het substation worden geregeld. Hierdoor kan het netwerk efficiënt in balans worden gehouden.

Hulpmiddelen en apps

;