Reklamasjoner og returer

Reklamasjoner og returer

Har du produkter som du ønsker å returnere til Danfoss må du kontakte oss på forhånd. Dette gjelder både  reklamasjoner og returvarer. 

For å kunne gi den beste kundeservice trenger vi disse informasjoner fra deg:

  • Kunde-nr.
  • Kundeadresse
  • Kontaktperson
  • E-mail
  • Ved retur: Danfoss returnummer (rekvireres fra Danfoss kundeservice)

Reklamasjoner

Ved reklamasjoner trenger vi så mange opplysninger som mulig vedr. feilen og anlegget slik at vi kan gi deg svar på hva feilen skyldes, og hindre at problemet gjentar seg.

Reklamasjonsprodukter returneres til:

Danfoss AS
Heating
Årenga 2
1340 Skui

Det er viktig at sendingen og produktet er merket med korrekte opplysninger slik at vi kan yte den raskeste og mest profesjonelle behandling av saken.

 

Returer

Retur av ubrukte produkter i original emballasje kan finne sted etter avtale med Danfoss.

Produktene skal merkes med Danfoss returnummer. Returnummer rekvireres ved å kontakte kundeservice - husk å oppgi fakturanummer som gjelder for produktene.

Produkter skal returneres innen 1 uke fra utstedelse av returnummer.

Bemerk! Ny emballasje kan ikke rekvireres fra Danfoss.

Retur skal skje til:

Danfoss AS
Heating
Årenga 2
1340 Skui

Ved retur belastes et returgebyr på 20% av netto fakturaverdi, minimum kr 250,-.
Returgebyret kan settes høyere, f.eks dersom produktets produksjons dato tilsier dette.

Spesiell emballering eller merking av varer:
I henhold til avtale.

Reklamasjoner og returer

Reklamasjoner og returer

Har du produkter som du ønsker å returnere til Danfoss må du kontakte oss på forhånd. Dette gjelder både for reklamasjoner og returer.