ECL-verktøy

Styring og tilpasning av ECL Comfort

Med ECL-verktøyet kan serviceteknikere opprette forbindelse til en ECL Comfort 210/310-styreenhet for å hente, endre og spare innstillinger for alle parametre. Den kan også skrive ut en rapport over aktuelle/endrede innstillinger, f.eks. etter idriftssettelse av en varmeinstallasjon.