Multi Units Staging Efficiency Calculator (MUSEC)

software

Sikrer forhåndsberegning av det beste turtallet for inn- og utkobling av pumper i tilfeller med bruk av flere pumper (kaskaderegulator).