Bjørvikatunnelen, Oslo

mandag 28. mars 2022

Elektrisk oppvarming for en senketunnel i Norge.

Bjørvikatunnelen er en motorveistrekning langs E18 i sentrum av Oslo. Tunnelen forbinder Festningstunnelen i Oslo vest med Ekebergtunnelen i Oslo øst. Den ferdige tunnelen har en ubrutt lengde på seks kilometer. Bjørvikatunnelen er den første senketunnelen i Norge.

Utfordring:

Sikre rask herding av betongen under tunnelkonstruksjonen vinterstid.

Den nedsenkede delen av tunnelen består av seks elementer. Hvert element er 112,5 meter langt, 28–43 meter bredt og 10 meter høyt. Senketunnelen består av to rør med tre baner i hver retning. Tunnelen er 1 100 meter lang og 675 meter av dette er under havoverflaten. Bjørvikatunnelen er en del av Operatunnelkomplekset, som er det sammenkoblede tunnelsystemet mellom Ryen og Filipstad.

Løsning:

Under byggingen ble det brukt varmekabler for å herde betongen i taket og veggene i den nedsenkede delen av tunnelen. En ensartet betong kan være et problem, spesielt i den skandinaviske vinteren. Elektriske varmekabler ble valgt for å sikre at herdeprosessen gikk riktig for seg.

Status:

En normal betongherdingsprosess om vinteren, der temperaturen ofte faller under frysepunktet, ble oppnådd ved hjelp av elektriske varmeløsninger som opprettholdt byggeprosessen under tøffe værforhold.

Prosjektoversikt

1 100 meter tunnel
hvorav 675 meter ligger under vann