Bemerkelsesverdig løsning for Remarkables Ski Field Queenstown, New Zealand

mandag 10. august 2020

Remarkables Ski Field er en av New Zealands beste skianlegg, med en lengdegrad på 45,05 grader sør, høyde på 1586 m og beliggenhet nær nordenden av Remarkables-fjellkjeden. Basebygningen har ca. 2500 m² oppvarmet uteplass med en effekt på 200 W/m2. Oppvarmingen av terrassen er tilpasset behovet og kravene for å hindre at det samler seg is på en moderne og svært effektiv måte.

Utfordring:

Materielle skader og personskader som følge av vinterlige forhold

De siste årene har det vært mange historier i nyhetene om menneskelige og økonomiske kostnader i forbindelse med krevende vintervær. Skade på eiendom, økte vedlikeholdsutgifter, tap av produktivitet, høyere forsikringspremier, personskader og annet. Installasjon av elektrisk oppvarming for smelting av is og snø sikrer en stabil løsning på problemer i kaldt vær. Hovedformålet med elektrisk oppvarming er å smelte og fjerne snø og is fra bakken. 

Løsning:

Elektrisk varmesystem tilkoblet BMS

Det elektriske varmesystemet ble kablet som 22 x 230 V soner og styrt av flere DEVIregTM 850 styreenheter. Styreenhetene fungerer sammen med basebygningens BMS og inkluderer en manuell/automatisk bypass-kontroll. Den gjør det mulig for operatøren å velge auto, manuell på og manuell av. Dette var et designkrav som gjør det mulig å gjøre manuelle endringer på kort varsel ved raskt skiftende værforhold.

Status:

Hindrer at det samler seg is på overflaten

Et snø- og issmeltingssystem ble installert på uteplassen i basebygningen, delt inn i 22 soner. En blanding av 3 x 680 W og 4 x 110 W DEVIregTM Snow 30T kabelelementer ble festet for å forsterke nettingen, som ble satt på 50 mm stoler der det ble støpet 100 mm betongplate.

Prosjektoversikt:

Prosjektstørrelse: 2 500 m²
Systemeffekt: 200 W/m²
Installert effekt: 504 kW
Produkter: DEVIsnow™ 30T /  - 230V 16.8 km
Implementeringsår: 2018

Fakta om elektrisk oppvarming:

Elektrisk varme er energieffektivt og miljøvennlig, og dekker behovene på en rekke ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med lang levetid og de høyeste kvalitetsstandarder.
 
Elektriske varmeløsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.