Elektrisk varmesystem som forhindrer kondens på Woolworths' distribusjonssenter

mandag 28. mars 2022

Utfordring:

Unngå kondens ved å kompensere for temperaturforskjeller mellom lager og kontorrom. Woolworths distribusjonssenter opplevde kondens på grunn av temperaturforskjellene mellom kjølelageret og kontorene deres. Dette resulterte i vanndrypping i møterom, kantine og kontorer. 

Løsning:

For å forebygge og beskytte mot disse farene, leverte vår partner i Australia, Heat Zone Distribution, elektriske varmekabler til Woolworths' anlegg og NWR Electrical Services utførte installasjonen.

Status:

Området på 700,71 m² ble delt opp i 4 soner, og termostatene ble integrert i strømtavlene for et system som styrer seg selv når det først er stilt inn. Dette gjør det mulig å kompensere for temperaturforskjellene mellom kjølelageret og kontorlokalene, og forhindrer kondens. Det elektriske varmesystemet med kapasitet på 2743,21 W er en effektiv og brukervennlig løsning som sparer plass og reduserer startkostnadene.

Prosjektoversikt:

Bruksmåte: Innendørs oppvarming
Områdestørrelse: 700,71 m²
Installert effekt: 2743,21 W
Produkter: DEVIsnow 30T, DEVIbasic trommelvarer, DEVIreg 330, DEVIbasic 10S
Implementeringsår: September 2021