Elektrisk gulvvarme i verdens høyeste trebygning i Norge.

onsdag 23. september 2020

Elektrisk gulvvarme i verdens høyeste trebygning i Norge.
Mjøstårnet er en 18-etasjes flerbruksbygning i Brumunddal.

Det er offisielt verdens høyeste trebygning, med en høyde på 85,4 meter. Det har det passende navnet Mjøstårnet, Bygningen er oppkalt etter Norges største innsjø, som den ligger ved siden av.

Mjøstårnet er tegnet av Voll Arkitekter og har et samlet gulvareal på ca. 11 300 m2.

Bygningen har et hotell, leiligheter, kontorer, en restaurant og fellesarealer, samt en svømmehall i den utvidede førsteetasjeen. Utvidelsen er på ca. 4 700 m2 og er også laget av tre.

Det er offisielt verdens høyeste trebygning, med en høyde på 85,4 meter. Det har det passende navnet Mjøstårnet, Bygningen er oppkalt etter Norges største innsjø, som den ligger ved siden av.

Mjøstårnet er tegnet av Voll Arkitekter og har et samlet gulvareal på ca. 11 300 m2.

Bygningen har et hotell, leiligheter, kontorer, en restaurant og fellesarealer, samt en svømmehall i den utvidede førsteetasjeen. Utvidelsen er på ca. 4 700 m2 og er også laget av tre.

Utfordring:

Kostnadseffektivt varmesystem som sikrer høy komfort for hotellgjester og null vedlikeholdskostnader for hotelleiere

I forbindelse med næringsbygg, hoteller, kontorer osv. står investorer vanligvis overfor flere utfordringer når det gjelder oppvarming av bygningen. I hotellområdet er for eksempel kostnads- og energieffektivitet svært viktig, men på den annen side må det ikke gå ut over komforten til hotellgjestene. Med lave eller ingen vedlikeholdskostnader, hvis mulig.

Ettersom Mjøstårnet hadde som mål å oppnå full bærekraft, ble riktig valg av varmesystem enda viktigere. Siden EU-kommisjonen har som mål at 84 % av elektrisitetsbehovet skal komme fra fornybare energikilder innen 2050, vil elektrisk varme være i samsvar med bygningens bærekraft.

Løsning:

Robust elektrisk varmekabel med 20 års garanti som gir bærekraftig varme

Alle de 72 hotellrommene er utstyrt med elektrisk gulvvarme installert i baderom. Det ble brukt en robust varmekabel med skjulte skjøter, som oppfyller M2-kravene i den strenge standarden IEC 60800: 2009-standarden. Varmekablene har 20 års garanti.

Mjøstårnet har allerede mottatt både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for bygningen med priser i Norwegian Tech Awards i kategorien Bygg og Anlegg, og Gull i New York Design Awards 2018 i kategorien Arkitektur – Blandet bruk – Internasjonal.

Resultat:

Innovativt eksempel på bærekraftig bygg

Verdens høyeste trehus i Brumunddal – der det er lagt vekt på å bruke materialer med ekspertise fra nærområdet – får mye internasjonal oppmerksomhet. Det viser et stort potensial for å gjøre byggearbeidet mer miljøvennlig ved å bruke mer tre.

Mjøstårnet er et innovativt eksempel på en bærekraftig bygning i en industri som står for store utslipp.

Prosjektoversikt:

Systemeffekt: 300 W/m2
Installert effekt: 21,6 kW
Implementeringsår 2019

Fakta om elektrisk oppvarming:

Elektrisk varme er energieffektivt og miljøvennlig, og dekker dine behov på ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med lang levetid og de høyeste kvalitetsstandarder.
 
Elektriske varmeløsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.