Elektrisk oppvarming i verdens høyeste trebygg i Norge

onsdag 14. oktober 2020

Mjøstårnet er et 18-etasjes flerbruksbygg i Brumunddal.

Offisielt verdens høyeste tømmerbygning på 85,4 m da det ble bygget i 2019. Bygget er oppkalt etter Mjøsa, Norges største innsjø, som den ligger ved siden av.

Mjøstårnet er tegnet av Voll Arkitekter, og har et samlet gulvareal på rundt 11 300 m2.

Bygget byr på hotell, leiligheter, kontorer, restaurant og fellesarealer, samt svømmehall i tilstøtende 1. etasje. Denne utvidelsen er omtrent 4700 m2 i størrelse og er også bygget av tre.

Utfordring:

Et kostnadseffektivt varmesystem, som sikrer høy komfort for hotellets gjester og ingen vedlikeholdskostnader for hotelleieren.

Ved arbeid på næringsbygg, hoteller, kontorer etc. møter investorer vanligvis flere utfordringer når de vurderer byggets oppvarming. For eksempel er kostnad og energieffektivitet svært viktig i hoteller, uten at komforten til hotellgjestene skal gå på akkord. Dette må balanseres med lave eller ingen vedlikeholdskostnader, hvis mulig.

Ettersom Mjøstårnet siktet mot full bærekraft, ble valg av varmesystem enda viktigere. Innen 2050 er målet at 84 % av elektrisitets behovet skal komme fra fornybare energikilder, ref. EU-kommisjonen, derfor er elektrisk oppvarming i samsvar med bærekraften til bygget.

Løsning:

En robust varmekabel med 20 års garanti gir bærekraftig varme.

Alle de 72 hotellrommene er utstyrt med elektrisk gulvvarme på badene. Det ble brukt en robust varmekabel med skjult skjøt som oppfyller M2-kravene i den tøffe IEC 60800:2009-standarden. Varmekablene har 20 års garanti.

Mjøstårnet har mottatt både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for bygget med prisene på Norwegian Tech Awards i kategorien Bygg og anlegg, og Gull i New York Design Awards 2018 i kategorien Arkitektur – Blandet bruk – Internasjonal.

Resultat:

Et innovativt eksempel på et bærekraftig bygg.

Verdens høyeste trebygning (2019) i Brumunddal – hvor det er lagt vekt på å bruke materialer og kompetanse fra lokalområdet – har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Det viser et stort potensial for å gjøre bygninger grønnere ved å bruke mer tre.

Mjøstårnet er et innovativt eksempel på et bærekraftig bygg i en industri som står for store utslipp.

Prosjektoversikt:


Systemeffekt: 300 W/m²
Installert effekt: 21,6 kW
Ferdigstillelse: 2019

Fakta om elektrisk oppvarming:

Elektrisk oppvarming er energi effektivt og miljøvennlig, og dekker behovene på en rekke ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med lang levetid og de høyeste kvalitetsstandarder.
 
Elektriske varme løsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.