Elektrisk oppvarming gjør den store asfaltinnkjørselen i Tyrkia trygg å ferdes på

onsdag 14. oktober 2020

Innen 2050 forventes verdens befolkning å nå 9,8 milliarder. Nesten 70 prosent – 6,7 milliarder mennesker – forventes å bo i urbane områder.

Vi vet at det er spesifikke krav til en moderne by når det gjelder elektrisk oppvarming, og vi er klare til å realisere disse kravene. Elektrisk oppvarming spiller en integrert rolle i utrullingen av løsninger for å møte dagens og fremtidens utfordringer i store byer. 

Basert på kunnskap og ekspertise fra tidligere erfaringer og ventede fremtidige utfordringer, anser vi sikkerhet som ett av disse kravene. Elektrisk oppvarming er et godt eksempel på hvordan dette kan oppnås i innkjørsler.

Utfordring:

Økt fare for ulykker med kjøretøy på grunn av glatte veier når det er mye trafikk

Sikkerheten på veien er utfordrende, spesielt om vinteren. Snø på veien øker risikoen for ulykker og temperaturer under null kan gi fare for underkjølt regn. Glatt veibane gir farlige kjøreforhold, og fører ofte til trafikkulykker. Å holde tilstrekkelig avstand er et godt sikkerhetstiltak som alltid bør iverksettes, men det finnes også andre løsninger som kan bidra til å hindre alvorlige ulykker på veiene om vinteren.

Løsning:

Elektrisk oppvarming av asfaltinnkjørselen sørger for sikkerhet når det trengs

Protocol Road, den lengste asfaltinnkjørselen utstyrt med elektrisk oppvarming, befinner seg i Nord-Ankara i Tyrkia. Den elektriske oppvarmingen ble installert langs denne 3,3 km lange veien med to retninger (3 baner hver) som forbinder Ankara sentrum og flyplassen.
 
Elektrisk oppvarming ble valgt som en bærekraftig, moderne teknologi for å sikre sikkerheten på denne lange innkjørselen under rekonstruksjonen.
 
Det elektriske varmesystemet utendørs er fullt fleksibelt og fungerer automatisk. Den slås på når sensorene registrerer lav temperatur og fuktighet, og slås av etter at is og snø er fjernet fra overflaten. Dette gir kostnadseffektiv beskyttelse av store arealer og er den mest energieffektive løsningen for frostbeskyttelse av asfalt. Systemet styres av en avansert kontroller og er vedlikeholdsfritt.
 

Status:

Sikkerhet på innkjørsler med bærekraftig utendørsløsning

Det ble oppnådd et bærekraftig resultat. Det elektriske varmesystemet utendørs sørger for trafikksikkerhet ved effektiv snøfjerning. Det eliminerer behovet for å bruke maskiner eller arbeidskraft til snørydding av overflaten, og beskytter samtidig miljøet mot salting og frostskader.

Prosjektoversikt:

Prosjektstørrelse: 17 000 m²
Installert effekt: 6,7 MW
Produkter: DEVIsnowTM 30T – 245 km + DEVIregTM 850 / .
Implementeringsår: 2012

Fakta om elektrisk oppvarming:

Elektrisk oppvarming er energieffektivt og miljøvennlig, og dekker behovene på en rekke ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med lang levetid og de høyeste kvalitetsstandarder.
 
Elektriske varmeløsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.