Løsningen på landstrømsutfordringen

fredag 22. november 2019
 Løsningen på landstrømsutfordringen

Når skip er i dokk, er de avhengige av landstrømsforsyningen. Belastningen på et skip er ikke stabil og er kjennetegnet ved mange peaks, som utgjør en stor effektivitetsutfordring for forsyningen. Løsningen for FAYARD A/S verftet i Odense var å konvertere fra en dieselgenerator forsyning til en elektrisk landstrømsforsyning ved hjelp av VACON® NXP luftkjølte omformere.

Fra dyr fornøyelse til god investering

FAYARD er et familieeiet reparasjonsverft med fire tørrdokker opp til 415 meter i lengden og 90 meter i bredden. Det moderne verftet ligger i Lindø Industripark i Odense, hvor det har vært eiet av familien Andersen siden 1916 og senere ble flyttet fra Fredericia til Lindø i 2010. 

FAYARD har mellom 700-800 medarbeidere, bestående av egne medarbeidere som underleverandører og entreprenører. Her kan alle typer maritime fartøy bli reparert, vedlikeholdt og oppgradert. 

Når skipene var i dokk før 2010, ble den elektriske landstrømsforsyning levert av roterende omformere; et utstyr, som omdannet 50 Hz landstrøm til 60 Hz net ombord på skipene. Dessverre var det en dyr løsning, fordi roterende omformere typisk har et standby forbruk på 1.000 kWh om dagen på grunn av det mekaniske og elektriske tapet. 

VACON® NXC luftkjølte omformere løser utfordringen for FAYARD A/S

FAYARD har installert 25 store VACON® AC frekvensomformere. Derfor er den elektriske superviser, Jesper Gravesen, fortrolig med disse omformere. Han har kun opplevd noen få feil, og eventuelle feilfunksjoner ble raskt løst av Danfoss Drives serviceteam. Jesper Gravesen var derfor interessert i å finne et alternativ til de roterende omformere og dieselgeneratoren. Sammen med Danfoss Drives’ ekspertteam fikk de bygget et system bestående av:

  • En VACON® NXC luftkjølt omformer til å konvertere 50 Hz landstrøm til 60 Hz
  • Et sinusbølgefilter til å skape en nesten sinusformet bølge
  • En skilletransformer, som fjerner common mode støy og generer et IT grid, som kreves ombord på maritime fartøy. 

 

 Løsningen på landstrømsutfordringen

Lavere driftsomkostninger

Resultatet viste tydelig, at driftsomkostningene var mye lavere enn det eksisterende system. Faktisk var energibesparelsene så imponerende, at standbytapet pr. system ble redusert til mindre enn 50 kWh pr. dag. Videre er effektiviteten typisk over 90 % med en gjennomsnittlig belastning. 

”Med en tilbakebetalingstid på mindre enn 2 måneder er systemet en av de beste investeringene vi har gjort de siste årene”, uttaler Jesper Gravesen, elektrisk supervisor hos FAYARD A/S.

Relaterte produkter