Frekvensomformere var nøkkelen til 40 % energibesparelser

fredag 22. november 2019
Frekvensomformere var nøglen til 40 % energibesparelser

I den nordfynske bedriften Bogense Plast, som produserer plastkomponenter til alt fra maskindeler til kjente designerprodukter, er energibesparelser og miljøriktige løsninger høyt på agendaen. Bogense Plast har valgt å ha produksjonen i Danmark, og det har derfor vært avgjørende å optimere driften for å holde omkostningene nede og forbli konkurransedyktig. I den sammenheng har energibesparelser vært en avgjørende faktor.

Energieffektiv løsning gir årlige besparelser på 400.000 kr.

Bedriftens fokus på energibesparelser startet i 1994, hvor Bogense Plast begynte de første forsøk med frekvensregulering av pumpemotorer. På det tidspunkt var det en tilskuddsordning fra staten, som dekket 30 % av investeringen, noe som ga en attraktiv tilbakebetalingstid. Forsøket ga overraskende gode resultater. I forsøksperioden ble det registrert besparelser på opp til 45 % av strømforbruket alene med frekvensomformere, noe som ga Bogense Plast blod på tann til å gjennomføre flere investeringer i frekvensomformere. I dag har Bogense Plast installert åtte Danfoss Drives VLT® AutomationDrive frekvensomformere i effektstørrelsene 30 til 55 kW på sprøytestøpemaskinene og på frikjølerne til kjølevannet. Sammen med andre energieffektive løsninger har det resultert i en 40 prosents reduksjon av energiforbruket og en besparelse på 400.000 kr. i året. I bedriftens siste investering i Danfoss Drives VLT® frekvensomformere forventes det en tilbakebetalingstid på knappe 2 år.

Ekstra sidegevinster

Utover den store strømbesparelsen på sprøytestøpemaskinene har Danfoss Drives VLT® frekvensomformere også resultert i en ekstra sidegevinst. De har nemlig redusert kjøleforbruket til nedkjøling av oljen i maskinene.

”Siden frekvensomformeren nedregulerer motorens hastighet betyr det, at oljen ikke blir så varm, og dermed har vi også redusert kjølekapasiteten. Det er en vesentlig besparelse, da kjøling koster det dobbelte å varme opp” sier PTA-teamleder Freddy Søby.

For Bogense Plast har frekvensomformerne også gitt ytterligere gevinster til bedriften og dens medarbeidere. Bl.a. er slitasjen på maskinene blitt redusert, da de ikke lengre blir belastet med høye trykk konstant. Samtidig er vedlikeholdskostnadene også falt, og støynivået redusert, så det nå er et bedre arbeidsmiljø for de ansatte i produksjonen.     

Frekvensomformere var nøkkelen til 40 % energibesparelser

Konkurransemessig fordel

Bedriftens fokus på energibesparelser har ikke bare gitt økonomiske gevinster. Det har også gitt Bogense Plast en konkurransemessig fordel i forhold til å bli valgt som underleverandør hos de globale virksomheter.

”Våre globale kunder stiller større og større krav til vårt fokus på energioptimering og miljøet. Mange av dem har en grønn profil, og i takt med at de outsourcer deres kompetanser til underleverandører, begynner de å stille krav til energioptimering nedad i verdikjeden” forteller Per Grunddal Jørgensen.

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.