Industrielle termostater og pressostater

Det industrielle bryterprogrammet inneholder trykkbrytere, temperaturbrytere og elektroniske brytere for generelle industrielle og lette industielle applikasjoner, som styrer luft og vann. Komponentene er pålitelige elektromagnetiske termostater, basert på mer enn 80 års erfaring.

  • Andre produkter