VLT® OneGearDrive® varianter

  • Oversikt

VLT® OneGearDrive® variantene har nådd den reduserte fasen av levetiden og er ikke lenger i aktiv produksjon. Den utgåtte varianten med typekode L09 kan ikke lenger bestilles. Den er erstattet av det oppdaterte elementet med typekode L06.

Begrenset: En frekvensomformer som når den reduserte fasen har begrensede servicemuligheter. Kun en begrenset mengde reservedeler, vedlikeholds- og reparasjonstjenester er tilgjengelig, så lenge det er mulig å skaffe materialer Danfoss kan ikke garantere tilgjengeligheten til levetidstjenestene av tekniske årsaker eller til rimelige priser. Vi vil kun supportere kunder med eksisterende servicekontrakter.

Oppdatert erstatningsprodukt

VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt frekvensomformersystem som reduserer antall omformere betydelig i f.eks. næringsmiddelindustrien. Denne reduksjonen i antall omformere resulterer i reduserte driftskostnader og betydelige energibesparelser. Produktet består av en svært effektiv kombinasjon av en permanentmagnetmotor og en optimert konisk girkasse.

Spenning og effektområde

3 x 380-480 V til 1.0 – 3.0 kW