VLT® 2800

  • Oversikt

VLT® 2800 har nådd den reduserte fasen av levetiden og er ikke lenger i aktiv produksjon.  Danfoss tilbyr en omfattende portefølje av lavspenningsomformere, og hjelper deg å velge den optimale utskiftingsomformeren for applikasjonen din.

Begrenset: En frekvensomformer som når den reduserte fasen har begrensede servicemuligheter.  En begrenset mengde reservedeler, vedlikeholds- og reparasjonstjenester er tilgjengelig så lenge det er mulig å skaffe materialer. Det tilbys ingen nye servicekontrakter.  Vi vil kun supportere kunder med eksisterende servicekontrakter.

Erstatningsprodukt VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 er mer enn bare en erstatning, den er ganske enkelt det beste alternativet. I tillegg til "full backwards compability" tilbyr den en rekke tilleggsfunksjoner som gjør den nye omformeren fleksibel, kommunikasjonsdyktig og lett å bruke, og den er den beste løsningen for ditt bruksområde.

Effektområde
1 x 200-240 V.........0.37-2.2 kW
3 x 220-240 V.........0.37-3.7 kW
3 x 380-480 V.........0.37-22 kW