VACON® funksjonelle utvidelser

Funksjonstillegg øker frekvensomformernes fleksibilitet ved å utvide antall I/O-er og gi dedikerte grensesnitt for en lang rekke tilbakemeldingstjenester.

Last ned options

 • Utstyrer VACON® 100 produkter med sikkerhetsfunksjonen Safe Torque Off (STO). Utvidelseskortet er også utstyrt med en ATEX termistorinngang for beskyttelse mot overtemperatur i motoren når motoren er plassert i et ATEX miljø. Én reléutgang er også tilgjengelig for indikasjon av STO funksjon
 • Safe Torque Off (STO) opp til SIL3 med to uavhengige digitale inngangskanaler
 • ATEX termistorinngang
 • Én reléutgang for STO-funksjon
 • Spor: E

Last ned brukermanual her

 • Utstyrer VACON® NXP-produkter med sikkerhetsfunksjonen Safe Torque Off (STO). Utvidelseskortet er også utstyrt med en ATEX termistorinngang for beskyttelse mot overtemperatur i motoren når motoren er plassert i et ATEX miljø. 2 reléutganger er også tilgjengelige på utvidelseskortet.
 • Safe Torque Off (STO) opp til SIL2, PL d, kat. 3 med 2 uavhengige digitale inngangskanaler
 • ATEX termistorinngang
 • 1 NO relé output
 • 1 NO/NC relé output
 • Spor: B

Last ned brukermanual her

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXS og VACON® NXP omformere
 • 6 digitale innganger, 24 V DC
 • 1 åpen-kollektor digital utgang
 • 2 analoge innganger (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog utgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC referanse
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: A

Last ned brukermanual her

 • Sørger for to reléutgangssignaler for VACON® NXS og VACON® NXP produkter
 • 2 stk. NO/NC reléutganger
 • Spor: B

     Last ned brukermanual her

 • Utstyrt med 2 reléutgangssignaler og en termistorinngang for overtemperaturbeskyttelse for VACON® NXS og VACON® NXP produkter
 • 1 NO/NC relé output
 • 1 NO relé output
 • 1 PTC termistorinngang
 • Spor: B

Last ned brukermanual her

 • Brukes til å koble VACON® NXP-produkter til puls-/inkrementelle enkodere av TTL- og TTL(R)-type i samsvar med RS422-spesifikasjonen
 • Differensielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • 1 kvalifiseringsinngang, brukes til å spore Z-pulsen
 • 1 rask digital inngang, brukes til å spore svært korte pulser
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +5/+15/+24 V
 • Spor: C

Last ned brukermanual

 • Brukes til å koble VACON® NXP produkter til puls-/inkrementelle enkodere av HTL-type
 • Differensielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • 1 kvalifiseringsinngang, brukes til å spore Z-pulsen
 • 1 rask digital inngang, brukes til å spore svært korte pulser
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +5/+15/+24 V
 • Spor: C

Last ned brukermanual

 • Brukes til å koble 2 puls-/inkrementelle enkodere av HTL-type til et VACON® NXP produkt
 • Differensielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • 1 kvalifiseringsinngang, brukes til å spore Z-pulsen
 • 1 rask digital inngang, brukes til å spore svært korte pulser
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +15/+24 V
 • Spor: C

Last ned brukermanual

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXS og VACON® NXP omformere. Tilsvarer OPTA1, bortsett fra at analoge innganger og utganger er galvanisk isolert i OPTA8
 • 6 digitale innganger, 24 V DC
 • 1 åpen-kollektor digital utgang
 • 2 analoge innganger (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog utgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC referanse
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: A

Last ned brukermanual

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXS og VACON® NXP omformere. Tilsvarer OPTA1, bortsett fra at i OPTA9 har kontaktene et tverrsnitt på 2,5 mm2
 • 6 digitale innganger, 24 V DC
 • 1 åpen-kollektor digital utgang
 • 2 analoge innganger (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog utgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC referanse
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: A

Last ned brukermanual

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXL omformere
 • 3 digitale innganger, 24 V DC
 • 1 åpen-kollektor digital utgang
 • 1 NO relé output
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: E

Last ned brukermanual

 • Brukes til å koble puls-/inkrementelle enkodere av HTL-type til VACON® NXP-produkter
 • Utvidelseskortet har også utgang for et enkoderretningssignal og et enkoderpuls-utgangssignal, som leveres ved å dele opp inngangspulsene fra enkoderen.
 • Differensielle A+, A-, B+, B-, Z+ og Z- signaler
 • 1 digital utgang for enkoderretning
 • 1 digital utgang for enkoderutsignal, en programmerbar oppdeler
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +15/+24 V
 • Spor: C

Last ned brukermanual

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXL omformere
 • 3 digitale innganger, 24 V DC
 • 1 PTC termistorinngang
 • 1 NO relé output
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: E

Last ned brukermanual

 • Brukes til å koble inkrementelle enkodere av sinus-/cosinus-type til et VACON® NXP-produkt
 • Differensielle SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ og R- signaler (1 volt peak-to-peak)
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +5/+15/+24 V
 • Spor: C

Last ned brukermanual

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXS og VACON® NXP omformere
 • 6 digitale innganger, 42…240 V AC
 • 1 åpen-kollektor digital utgang
 • 1 analog inngang 0…10 V
 • 1 analog inngang -10…+10 V
 • 1 analog utgang 0…10 V
 • 1 analog utgang 0…20 mA
 • +15 V DC spenningsutgang
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: A

Last ned brukermanual

 • Sørger for en rekke inngangs- og utgangssignaler for styring av VACON® NXP-omformere
 • 6 galvanisk isolerte digitale innganger, 24 V DC
 • 2 analoge innganger (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • 2 analoge utganger (0...10 V eller -10…+10 V eller 0…20 mA)
 • +10 V DC og -10 V DC-referanse
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • Spor: A

Last ned brukermanual

 • Sørger for ekstra digitale inngangs- og/eller digitale utgangssignaler til VACON®-omformere. Kan brukes i VACON® NX produkter og også i VACON® 100 og VACON® 20 produktserien
 • 6 konfigurerbare digitale inngangs-/utgangssignaler
 • 0…24 V DC ved konfigurasjon som inngang
 • Åpen-kollektor ved konfigurasjon som utgang
 • Signaltypen velges med jumpere
 • +24 V DC spenningsutgang
 • Spor VACON®NXS/NXP: BCDE
 • Spor VACON®NXL: E
 • Spor VACON® 100: CDE
 • Spor VACON® 20: E

Last ned brukermanual

 • Sørger for ekstra reléutgangssignaler og en termistorinngang til VACON® Drives. Kan brukes i VACON® NX produkter og også i VACON® 100 og VACON® 20 produktserien
 • 1 NO relé output
 • 1 NO/NC relé output
 • 1 PTC termistorinngang
 • Spor VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Spor VACON® NXL: E
 • Spor VACON® 100: CDE
 • Spor VACON® 20: E

Last ned brukermanual

 • Sørger for ett analogt inngangs- og to analoge utgangssignaler til VACON® drives. Kan brukes i VACON® NX produkter og også i VACON® 100 og VACON® 20 produktserien
 • 1 galvanisk isolert analog utgang (0…20 mA)
 • 2 galvanisk isolerte analoge utganger (0…20 mA)
 • +24 V DC spenningsutgang
 • Spor VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Spor VACON® NXL: E
 • Spor VACON® 100: CDE
 • Spor VACON® 20: E

Last ned brukermanual

 • Sørger for tre ekstra reléutgangssignaler til VACON® drives. Kan brukes i VACON® NX produkter og også i VACON® 100 og VACON® 20 produktserien
 • 3 NO reléutganger
 • Spor VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Spor VACON® NXL: E
 • Spor VACON® 100: CDE
 • Spor VACON® 20: E

Last ned brukermanual

 • Sørger for tre temperaturmålingskanaler til VACON® NXS og VACON® NXP drives
 • 2 PT100 sensorinnganger (3-trådet)
 • Målekanal #3 har mulighet for 1-3 sensorer i serier
 • -30…+200 °C måleområde
 • OPTBH anbefales for nye installasjoner
 • Slots VACON® NXS/NXP:BCDE

Last ned brukermanual

 • Sørger for fem høyspente digitale utgangssignaler og én reléutgang til VACON® drives. Kan brukes i VACON® NX produkter og også i VACON® 100 og VACON® 20 produktserien
 • 5 digitale innganger, 42…240 V AC
 • 1 NO relé output
 • Spor VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Spor VACON® NXL: E
 • Spor VACON® 100: CDE
 • Spor VACON® 20: E

Last ned brukermanual her

 • Gir mulighet for turtallstilbakemelding til en VACON® NXP omformer fra en EnDat 2-enkoder. Bruk EnDat-grensesnittet til å lese av akselens absolutte posisjon. Utvidelseskortet sender ut et simulert pulsenkodesignal ifølge RS422-spesifikasjonen
 • Lukket sløyfe-styring av motoren krever at sin/cos-signaler er tilgjengelig
 • Absolutt-enkoder med Endat 2-protokoll
 • Differensiell DATA, CLOCK, og sin/cos (1 Vpp) inngang
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +5/+12/+15 V
 • 2 raske digitale innganger for sporing av korte pulser
 • Inkrementelle signaler fra utgang A+, A-, B+ og B- ifølge RS422 spesifikasjonen
 • Spor: C

Last ned brukermanual her

 • Gir mulighet for turtallstilbakemelding til en VACON® NXP drive fra en resolver. Dette kortet leverer et simulert pulsenkoder-utgangssignal
 • Konfigurerbar eksiteringssignalfrekvens, 2–20 kHz
 • Differensielle sin/cos-tilbakemeldingssignaler
 • Differensiell HTL frys-inngang for merking av posisjonsdata
 • Differensiell HTL-enkoderinngang (A-, B- og Z-signaler)
 • Differensiell HTL simulert enkoderutgang (A-, B- og Z-signaler)
 • Spor: C

Last ned brukermanual her

 • Gir mulighet for turtallstilbakemelding til en VACON® NXP-omformer fra en EnDat 2.1-enkoder. Bruk EnDat-grensesnittet til å lese av akselens absolutte posisjon
 • Lukket sløyfe-styring av motoren krever at sin/cos-signaler er tilgjengelig.
 • Støtte for EnDat 2.1-protokoll
 • Differensielle DATA+, DATA-, CLOCK+ og CLOCK- signaler
 • Differensielle SIN+, SIN-, COS+ og COS- signaler (1 volt peak-to-peak)
 • Valgfri enkoderspenningsforsyning +5/+12/+15 V
 • Spor: C

Last ned brukermanual her

 • Sørger for ekstra utgangssignaler til VACON®-omformere. Kan brukes i produktseriene VACON® 100 og VACON® 20
 • 1 åpen-kollektor digital utgang
 • 1 analog utgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • 1 NO relé output
 • Spor VACON® 100: CDE
 • Spor VACON® 20: E

Last ned brukermanual her

 • Sørger for tre temperaturmålingskanaler til VACON® drives. Kan brukes i VACON® NXS, VACON® NXP og i VACON® 100 produkter
 • 3 temperaturmålingskanaler
 • Støtte for PT100, PT1000, Ni1000, KTY84 sensor
 • -50…+200 °C måleområde
 • Alle målekanaler støtter 1…3 PT100-sensorer i serie
 • Slots VACON® NXS/P: BCDE
 • Spor VACON® 100: CDE

Last ned brukermanual her

 • Gjør det mulig å koble til VACON® NXP omformere via fiberoptiske kabler. Forbindelsen kan brukes til omformer-til-omformer-kommunikasjon eller parallellkobling av to omformere for å oppnå høyere effekt.
 • 2x fiberoptiske par
 • Slots VACON® NXP: DE

Last ned brukermanual her

 • Gir mulighet for tilkobling av VACON® NXP drives via fiberoptiske kabler. Bruk koblingen til omformer-til-omformer-kommunikasjon eller parallellkobling av to omformere for å oppnå høyere effekt. Kortet er også utstyrt med CAN grensesnitt for overvåking av flere omformere, for egendefinert CAN kommunikasjon eller for I/O utvidelse
 • 1 fiberoptisk par
 • Galvanisk isolert CAN grensesnitt (3-pinners plugg)
 • IEC 61131applikasjon CAN
 • MonitorBus
 • Slots VACON® NXP: DE

Last ned brukermanual her

 • Gir mulighet for tilkobling av VACON® NXS- og VACON® NXP-omformere til en PC via RS232-forbindelse
 • Galvanisk isolert RS232 grensesnitt
 • D9 kontakt
 • Spor VACON® NXS/NXP: DE

Last ned brukermanual her

 • Sørger for CAN grensesnitt til IEC 61131 applikasjon for VACON® NXP omformere. Bruk CAN grensesnitt til overvåking av flere omformere, til egendefinert CAN kommunikasjon eller til I/O utvidelse
 • Galvanisk isolert CAN grensesnitt (3-pinners plugg)
 • IEC 61131applikasjon CAN
 • MonitorBus
 • Slots VACON® NXP: DE

Last ned brukermanual her

 • Gir VACON® NXP-omformere et grensesnitt for måling av nett-/linjespenning. Kortet er utstyrt med en transformator for reduksjon av linjespenningen til en målbar amplitude. Kortet brukes i applikasjoner som AFE, fornybar energi eller mikrostrømnett
 • Linjespennings- og frekvensmåling
 • Ekstern spenningstransformator 1:60
 • 380…690 V AC inngangsspenning
 • Slots VACON® NXP: C

Last ned brukermanual her

 • Sørger for reléutganger til VACON® 100 HVAC produkter med gamle styrekort
 • Kompatibel med styrekortene 70CVB01015 og 70CVB01418
 • 2 NO/NC reléutganger
 • 1 NO relé output

Last ned brukermanual her

 • Sørger for reléutganger og en termistorinngang til VACON® 100 HVAC produkter med gamle styrekort
 • Kompatibel med styrekortene 70CVB01015 og 70CVB01418
 • 2 NO/NC reléutganger
 • 1 PTC termistorinngang

Last ned brukermanual her

 • Sørger for en rekke inngangs-/utgangssignaler og et RS485-grensesnitt til VACON® 100- og VACON® 100 FLOW-produkter. Også VACON® 100 HVAC-produkter med nye styrekort støtter dette I/O-kortet
 • Kompatibel med styrekortet 70CVB01582
 • 6 stk. 0…24 V digitale innganger
 • 2 analoge innganger (0…10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog utgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • 2 NO/NC reléutganger
 • 1 NO relé output
 • +10 V DC utgangsreferansespenning
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • RS485-grensesnitt for feltbuss

Last ned brukermanual her

 • Sørger for en rekke inngangs-/utgangssignaler og et RS485-grensesnitt til VACON® 100- og VACON® 100 FLOW-produkter. VACON® 100 HVAC-produkter med nye styrekort støtter også dette I/O-kortet
 • Kompatibel med styrekortet 70CVB01582
 • 6 digitale innganger, 0…24 V
 • 2 analoge innganger (0…10 V eller 0…20 mA)
 • 1 analog utgang (0…10 V eller 0…20 mA)
 • 2 NO/NC reléutganger
 • 1 PTC termistorinngang
 • +10 V DC utgangsreferansespenning
 • +24 V DC ekstern strømforsyning eller spenningsutgang
 • RS485-grensesnitt for feltbuss

last ned brukermanual her

 • Sørger for flere avanserte funksjonelle sikkerhetsfunksjoner til VACON® NXP familien
 • Sikker stopp-funksjoner: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop (sikker stopp) 2, SQS – Safe Quick Stop (sikker rask stopp), SBC – Safe Brake Control (sikker bremsekontroll), SOS – Safe Operating Stop (sikker driftsstopp)
 • Sikker fart funksjoner: SLS – Safe Limited Speed (sikker begrenset fart), SMS – Safe Maximum Speed (sikker maksimal fart), SSR – Safe Speed Range (sikkert hastighetsområde) , SSM – Safe Speed Monitoring (sikker hastighetsovervåking)
 • Enkoderinngang: Nærhetsbryter
 • PROFISAFE (krever OPTE3/OPTE5)
 • Spor: D

Last ned brukermanual her

 • Sørger for flere avanserte funksjonelle sikkerhetsfunksjoner til VACON® NXP familien
 • Sikker stopp-funksjoner: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop (sikker stopp) 2, SQS – Safe Quick Stop (sikker rask stopp), SBC – Safe Brake Control (sikker bremsekontroll), SOS – Safe Operating Stop (sikker driftsstopp)
 • Sikker fart funksjoner: SLS – Safe Limited Speed (sikker begrenset fart), SMS – Safe Maximum Speed (sikker maksimal fart), SSR – Safe Speed Range (sikkert hastighetsområde) , SSM – Safe Speed Monitoring (sikker hastighetsovervåking)
 • Enkoderinngang: Nærhetsbryter, HTL/TTL
 • PROFISAFE (krever OPTE3/OPTE5)
 • Spor: D

Last ned brukermanual her

 • Sørger for flere avanserte funksjonelle sikkerhetsfunksjoner til VACON® NXP familien
 • Sikker stopp-funksjoner: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop (sikker stopp) 2, SQS – Safe Quick Stop (sikker rask stopp), SBC – Safe Brake Control (sikker bremsekontroll), SOS – Safe Operating Stop (sikker driftsstopp)
 • Sikker fart funksjoner: SLS – Safe Limited Speed (sikker begrenset fart), SMS – Safe Maximum Speed (sikker maksimal fart), SSR – Safe Speed Range (sikkert hastighetsområde) , SSM – Safe Speed Monitoring (sikker hastighetsovervåking)
 • Enkoderinngang: Nærhetsbryter, SIN/COS
 • PROFISAFE (krever OPTE3/OPTE5)
 • Spor: D