iC7 Filters

 • Oversikt
 • Dokumenter

Bruk filtre for å optimalisere systemets harmoniske ytelse, sikre beskyttelse av motoren eller kjøre med uskjermede kabler. Filtre undertrykker oversvingninger eller kompenserer for omformerens harmoniske påvirkninger på annet utstyr. De sikrer best mulig pålitelighet og effektivitet for frekvensomformere i systemkonfigurasjoner hvor strømkvalitet har høy prioritet. 

Bruk nettverktøyet MyDrive® Harmonics for å vurdere kravene til harmonisk demping for ditt system og finne de beste løsningene.

Dette avanserte passive harmoniske filteret leverer optimert harmonisk ytelse for iC7 omformere opp til 480 A. Oppfyll høyere kapasitetskrav med parallellkobling. Dette programmet tilbyr to versjoner, henholdsvis for THDi systemnivåer på 10 % og 5 % eller bedre. Denne passive, harmoniske løsningen gir best mulig energieffektivitet ved dellastbruk og overgår de fleste AFE-baserte løsninger.

Fordeler

 • Undertrykker oversvingninger for å møte THDi 10 % eller 5 %, eller bedre
 • Forbedrer strømkvaliteten for å sikre maksimal oppetid
 • Sikrer samsvar med IEEE 519-2022 ved installasjon med en iC7 omformer

Finn i Product Store

Avansert harmonisk filter OF7P2

LC filter for AFE- og nettomformeromformere i regenerative og lavharmoniske applikasjoner. ​

Ved regenerativ eller lavharmonisk applikasjon monteres et LC- eller LCL filter mellom strømforsyningen og omformeren. Dette filteret sikrer riktig strømkvalitet og minimalt avbrudd i nettet i tett kombinasjon med AFE- eller nettomformeren. Når én dedikert transformator forsyner hver omformer, er dette LC-filteret det riktige valget. ​

Fordeler ​

 • Sikrer riktig strømkvalitet ​
 • Minimerer avbrudd mot strømnettet​
 • Optimal kombinasjon av de bølgeutjevnende egenskapene til kondensatorer og induktorer

Finn i Product Store

LC filter OF7Z1

For væskekjølte applikasjoner som krever et LCL-filter, bruk LC-filter OF7Z1 i kombinasjon med L-filter OF7Z5. Ikke bruk dette L-filteret alene. ​

Fordeler

 • Muliggjør optimal ytelse for LCL filteret​
 • Filteret minimerer harmonisk distorsjon i nettet.​
 • Egnet for regenerative og lavharmoniske applikasjoner

Finn i Product Store

L filter OF7Z5

LCL filter for luftkjølte AFE og nettomformermoduler i regenerativ og lavharmonisk bruksområder. Når det er behov for regenerativ eller lavharmonisk funksjonalitet i en applikasjon, er en AFE modul i kombinasjon med det dedikerte LCL filteret det riktige valget. I tett kombinasjon med AFE eller nettomformer, sikrer dette filteret optimal ytelse og minimerer harmonisk forvrengning i nettet. For væskekjølte applikasjoner som krever et LCL-filter, bruk LC-filter OF7Z1 i kombinasjon med L filter OF7Z5. 

Fordeler 

 • Sikrer optimal ytelse for frekvensomformeren eller strømomformeren
 • Filteret minimerer harmonisk distorsjon i nettet.
 • Egnet for regenerative og lavharmoniske applikasjoner

Finn i Product Store

LCL Filter OF7Z3

Dette sinusfilteret tilbyr en sinusformet fase-til-fase-motorforsyningsspenning. Filteret reduserer belastningen på motorisolasjonen og akustisk svitsjestøy fra motoren og gjør det mulig å bruke uskjermede motorkabler.

Fordeler

 • Muliggjør bruk av uskjermede motorkabler
  • Opptil 600 m uskjermet kabel
  • Opptil 300 m skjermede kabler
 • Reduserer motorens isolasjonsbelastning
 • Reduserer common-mode strømmer
 • Reduserer akustisk svitsjestøy fra motoren
 • Gir optimal motorbeskyttelse for å forlenge levetiden
 • Reduserer effekttap i motoren

Finn i Product Store

Sinusbølgefilter OF7S1

Monter dU/dt-filter mellom frekvensomformeren og motoren for å eliminere svært raske spenningsendringer Motorklemmens fase-til-fase-spenning er fortsatt pulsformet, men dU/dt-verdiene reduseres. 

Fordeler 

 • Reduserer dU/dt verdier på motorklemmespenningen
 • Beskytter motorisolasjonen ved å undertrykke topper i utgangsspenningen
 • Reduserer strømlekkasje og tap i motorkabelen og motoren

Finn i Product Store

dU/dt Filter OF7U1

Kombinasjonen av dU/dt og common mode-filter eliminerer raske spenningsendringer for å redusere belastningen på motorisolasjonen. Den reduserer også høyfrekvent støy i motorkabelen (skjermet eller uskjermet) og reduserer lagerstrømmene i motoren.

Fordeler 

 • Eliminerer raske spenningsendringer for å redusere belastningen på motorisolasjonen
 • Demper høyfrekvent støy i motorkabelen
 • Reduserer lagerstrømmen i motoren

Finn i Product Store

dU/dt og CM-filter OF7U2

Dette Common Mode-filteret reduserer høyfrekvente strømmer forbundet med elektriske utladninger i motorstrømmene. Det reduserer eller eliminerer disse elektriske utladningene. Denne effekten reduserer slitasje på lagrene, noe som forlenger levetiden, reduserer vedlikeholdskostnadene og forbedrer oppetiden. Passer til iC7 frekvensomformere.

Fordeler

 • Reduserer høyfrekvent strøm
 • Reduserer slitasjen på lagrene og forlenger lagrenes levetid
 • Reduserer vedlikeholdskostnadene og forbedrer oppetiden

Finn i Product Store

Common Mode-filter OFXC1

En DC/DC-omformer krever et DC-filter mellom DC-kilden og omformeren for strømstyring og mulighet til å øke spenningen. DC/DC filteret jevner ut strøm- og spenningsbølger, slik at de blir egnet for de fleste DC kilder eller laster. 

Fordeler 

 • Jevner ut strøm- og spenningsbølgene, slik at de er egnet for de fleste DC kilder og laster
 • Øker spenningen på DC/DC omformeren
 • Lagrer energi og reduserer di/dt fallet i laststrømmen. Den lagrede energien frigjøres tilbake til system med synkende strøm 

Finn i Product Store

DC/DC Filter OF7D1

Kompatible produkter

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
Frekvensomformer Luftkjølt systemmodul Væskekjølt systemmodul Væskekjølt systemmodul
INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC-omformer
Harmoniske filtre 
Avansert harmonisk filter OF7P2 X              
Inngangsfilter
LC-filter for AFE OF7Z1           X X  
LCL-filter for AFE OF7Z3     X          

LCL-filter for AFE OFZ1 + OFZ5

          X X  
Utgangsfiltre 
Sinusbølgefilter OF7S1  X              
dU/dt Filter OF7U1   X     X      
dU/dt + CM Filter OF7U2         X      
Common mode-filtre
Common mode Filter OFXC1   X            
DC/DC-filtre
DC/DC Filter OF7D1               X

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Installasjonsveiledning iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) English Flere 18 apr., 2023 10.5 MB .pdf
Installasjonsveiledning iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 English Flere 20 apr., 2023 1.9 MB .pdf