DrivePro® Site Assessment

 • Oversikt
 • Hvordan det fungerer
 • FAQ
 • Case studies
 • Kontakt oss

Visste du at 1 av 5 frekvensomformere har risiko for feil?

Minimer uventede kostnader og nedetid ved å bestille en DrivePro® Site Assessment.

DrivePro® Site Assessment er en tjeneste som inkluderer en fullstendig undersøkelse på stedet og risikoanalyse av hele den installerte basen av frekvensomformere.  

Våre Danfoss-eksperter ser på hver frekvensomformer på stedet for å registrere utstyrets tilstand, kritikalitet og livssyklusstatus. Basert på disse parameterne beregner vi et risikoresultat for hver frekvensomformer og gir anbefalinger for produktets livssyklus.  

Den fullstendige analysen oppsummeres deretter i en tilpasset og detaljert rapport for deg. På dette grunnlaget kan du bygge en skreddersydd plan for fremtidig vedlikehold eller ettermontering av den nye generasjonen sammen med våre eksperter.

Hvordan det fungerer

Funksjoner og fordeler

Komplett oversikt over dine installerte frekvensomformere på stedet

 • Se den nyeste livssyklusstatusen for hver Danfoss frekvensomformer
 • Kritisk evaluering av utstyret
 • Tilstandsvurdering av frekvensomformere

Detaljert stedsanalyserapport

 • Analyse av aktivarisiko
 • Risikoreduserende plan

Interaktiv ekspertanbefaling

 • Fremhev frekvensomformere med høy risiko
 • Identifiser muligheter for økt energieffektivitet
 • Utvalg av tjenester fra den veldesignede DrivePro®-porteføljen
 • Optimalisert planlegging sikrer høy produktivitet med lavest mulig kostnadspåvirkning

FAQ

Basert på installasjonsdata og erfaring fra Danfoss, har hver femte frekvensomformer på anlegget høy risiko for feil.

Mange faktorer påvirker utstyrets ytelse: alder, miljøforhold og generell slitasje som følge av daglig bruk og belastningsprofil. Noen faktorer påvirker ressursenes tilstand direkte. Dette påvirker utstyrets oppetid og øker vedlikeholdskostnadene.

Regelmessig vurdering reduserer risikoen for feil ved å gi oppdatert kunnskap om omgivelsesforholdene, som kan endre seg dramatisk etter installasjon i løpet av produktets og/eller bruksområdets levetid.

 

Det er mange faktorer som påvirker kostnaden for vurderingstjenesten, så det er ikke mulig å gi et svar her. Ditt lokale Danfoss Drives-salgskontor kommer gjerne med et tilbud til deg som tar hensyn til dine egne spesifikke krav. Tjenesten er utviklet for å være rimelig, men effektiv, og i mange tilfeller er det ingen kostnad i det hele tatt.

 

Anbefalingene er gyldige i ett år, basert på den vurderte tilstanden. Hvis anbefalingene ikke følges opp innen ett år, anbefaler vi å få stedet vurdert på nytt.

 

DrivePro® Site Assessment gir en omfattende servicerapport med ekspertanbefalinger fra Danfoss, men den inkluderer ikke implementering eller servicetiltak.

Danfoss gir imidlertid gjerne råd og støtte i gjennomføringen av disse anbefalingene som en del av en separat kontrakt. 

 

Ja. DrivePro® Site Assessment gir en analyse og detaljert rapport over alle frekvensomformerne dine, inkludert merker fra andre produsenter.

 

Case studies

Kontakt oss

*
*
*
*

Please read our data privacy policy.