DrivePro® Retrofit

 • Oversikt
 • Hvordan det fungerer
 • FAQ
 • Case studies

Sikre maksimal produksjon og effektivitet

Øk den generelle ytelsen og energieffektiviteten til frekvensomformersystemet ved å erstatte utdaterte frekvensomformere med den nyeste teknologien.

Når du foregriper begivenhetenes gang og planlegger utskiftingen god tid i forveien, kan du få ettermonteringen til å passe inn i tidsplanen og ta hensyn til eventuelle produksjonsbegrensninger som måtte oppstå. Dette holder produksjonen i gang med minimal forsinkelse, og du får et pålitelig budsjett uten uventede kostnader.

Hvordan det fungerer

Funksjoner og fordeler

Ta i bruk den nyeste teknologien med riktig frekvensomformer for bruksområdet

 • Oppnå ekstra prosess- og energieffektivitet i det eksisterende systemet
 • Betal bare for det du trenger
 • 100 % kompatibilitet og holdbarhet
 • Sørg for best mulig beskyttelse av annet utstyr

Koordinert utskifting av mange frekvensomformere

 • Reduser installasjonskostnadene
 • Få tilgang til Danfoss ekspertise så du raskt og enkelt kan velge nytt utstyr, sette det i drift og planlegge vedlikehold

Utskiftingsplan

 • Bytt ut utdaterte produkter effektivt med frekvensomformere med den nyeste teknologien
 • Sikre maksimal oppetid med nøye planlegging
 • Unngå uventede kostnader ved akutt behov for hjelp med frekvensomformeren

FAQ

Vi kan ettermontere nyere teknologi og mer energieffektive produkter på alle produkter som har begrenset eller inaktiv livssyklus.

MyDrive Assistant kan også hjelpe deg med å finne den beste nye frekvensomformeren avhengig av typekode eller salgskode.

 

 • Alle typer installasjon.
 • All idriftsetting. Danfoss er imidlertid klar til å hjelpe deg med idriftsetting av nyinstallerte frekvensomformere med DrivePro® Start-up.

Danfoss er klar til å støtte deg hele veien. DrivePro® Start-up er en profesjonell idriftsettingstjeneste som konfigurerer frekvensomformeren i henhold til ditt bruksområde. Denne tjenesten sikrer at frekvensomformeren fungerer med fullt potensial for å sikre maksimal tilgjengelighet og prosessytelse.

 

Ja. Det er ofte en forretningsmessig fordel å erstatte et stort antall frekvensomformere i ett enkelt koordinert prosjekt. Det hjelper å planlegge i god tid for å redusere planlagt driftsstans.

 

Vanligvis 12–18 måneder før et produkts levetid endres til begrenset. Danfoss sender et brev til kundene om at et bestemt produkt vil nå slutten av levetiden og ikke lenger bli produsert. I dette brevet vil Danfoss også gi informasjon om det beste alternative produktet for ettermontering.

Hvis det oppstår en feil, vil frekvensomformere i den begrensede levetiden ha reduserte servicealternativer, noe som øker risikoen for lengre nedetid og kostnader ved feil. Derfor anbefaler Danfoss DrivePro® Retrofit Service når frekvensomformerne går over til begrenset eller inaktiv levetid.

Til syvende og sist er det kunden som bestemmer om frekvensomformeren som fortsatt er i drift, skal byttes ut.

Les mer om levetidshåndterings-modellen

 

Med DrivePro® Retrofit bytter vi alltid ut frekvensomformeren med produktet som har erstattet frekvensomformeren, eller med det beste alternative produktet fra vår produktsortiment i de nye og aktive levetidsfasene.

Med DrivePro® Exchange erstatter vi alltid frekvensomformeren med samme type produkt.

Les mer om levetidshåndterings-modellen

 

 

Case studies