Frekvensomformere for pumping av vann

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Drikkevannsproduksjon

Drikkevannsproduksjon

Uansett om overflatevann eller grunnvann brukes til vannproduksjon, kan frekvensomformere fra Danfoss bidra til å optimalisere prosessen og redusere energi- og vedlikeholdskostnadene. Ett typisk bruksområde er styring av dypbrønnspumper, der den integrerte avanserte overvåkingen av minimumshastighet sikrer tilstrekkelig smøring til å beskytte pumpen. Energibesparing oppnås ved å velge brønner basert på vannivå. VLT® AQUA Drive brukes også ofte i avsaltingsindustrien for å styre inntaks- og høytrykkspumper samt booster-pumper i forbindelse med energigjenvinning.

Drikkevannsdistribusjon

Drikkevannsdistribusjon

Innen vannforsyning er distribusjon av drikkevann typisk den største energiforbrukeren. Samtidig er lekkasje på 25–50% ikke uvanlig. Ved å dele vanndistribusjonen inn i trykksoner, kan gjennomsnittstrykket ofte reduseres med 30–40%. VLT® AQUA Drive brukes ofte i booster-pumpestasjoner for å regulere trykket i hver trykksone. Integrerte programvarefunksjoner som dvalemodus, registrering av tørrkjøring, automatisk energioptimalisering (AEO), kaskadekontroll, automatisk strømkompensering og rampefunksjoner bidrar til å forenkle installasjonen og gjøre den mer pålitelig, redusere faren for vannslag, styre trykket og redusere energiforbruket. 

Vanning

Vanning

Etter hvert som tilgangen til vannressurser blir vanskeligere i noen deler av verden, blir effektiv og bæredyktig vanning stadig viktigere. Det handler om å tilføre nok vann til å få maksimale avlinger, men uten å bruke mer vann og energi enn absolutt nødvendig. Frekvensomformere fra Danfoss tilpasser trykket eller strøm-mengden til det faktiske behovet. Integrerte applikasjons-programvarefunksjoner bidrar dessuten til å beskytte rørsystemet ved å begrense trykkøkninger og redusere energiforbruket.

Den ideelle løsningen, og en svært hurtig voksende trend for å redusere energiforbruket, er å bruke solcelledrevne pumper. Danfoss Drives har utviklet en egen vekselretterserie for nettopp dette formålet. VACON® produktutvalget omfatter en spesialdesignet innkapsling for dette miljøet, samt avansert programvare som innebærer at drift er mulig selv når solcellepanelene er delvis blokkerte av skyer.

Kanaliseringssystemer for avløpsvann

Kanaliseringssystemer for avløpsvann

Energioptimalisering og SCADA kontroll av kanaliseringssystemer for avløpsvann er også en trend som vokser raskt. Ved å bruke den integrerte deragging-funksjonen i VLT® AQUA Drive er det mulig å forbedre pumpeeffekten med 15–30 prosent og samtidig redusere vedlikeholdskostnadene drastisk. Deragging-funksjonen hindrer at pumpeeffekten synker ved å øke klokkefrekvensen, noe som forlenger pumpens vedlikeholdsintervaller. Ved å bruke en frekvensomformer sammen med et SCADA system får man også mulighet til å sikre maksimal utnyttelse av volumkapasiteten i kanaliseringssystemet med tanke på oversvømmelser.

Redusert lekkasjemengde og energiforbruk går hånd i hånd

Redusert lekkasjemengde og energiforbruk går hånd i hånd

Energien som brukes i vanndistribusjonssystemet, representerer typisk 60–80 prosent av det totale energiforbruket for hele vannforsyningssystemet. Ved å tilpasse trykket til det reelle behovet ved hjelp av trykksoner og booster-pumpestasjoner kan du oppnå en energibesparing på 25–40%. Samtidig kan du redusere vannlekkasjen med 30-40%.

Regulering av trykket i nettverket kan også gi følgende fordeler:

  • en reduksjon av nye rørbrudd på 40-55%. 
  • en reduksjon i vedlikeholdskostnader og kostbar rør- og lastreparasjon
  • begrenset risiko for bakterier og kontaminering av drikkevann (infiltrering)
  • lengre levetid for nettverket 
  • utsettelse av investering i oppgradering av anlegg
  • redusert fare for vannslag

Frøselskapet Jurex sparer 35% på energiforbruket til vanningspumpe

Det rumenske frøselskapet, Jurex srl, installerer VLT® AQUA Drive frekvensomformere i sin nye vanningspumpestasjon.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter