Frekvensomformere for pumper

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Kjøling, luftkondisjonering, pumpe, pumpestyring, glykolforsyning, lekkasjebeskyttelse, strømningskompensasjon

Forbedre systemytelsen via pumpeoptimalisering

I kjøle- og klimaanlegg kan du forbedre systemytelsen betydelig ved å optimalisere pumpingen. Med flere spesialtilpassede styrefunksjoner for pumper og intelligent beskyttelse optimerer frekvensomformere fra Danfoss produksjonen, og beskytter frekvensomformeren, motoren og utstyret i systemet. De sikrer også optimert væskeforsyning ved lekkasje eller ødelagte rør.

Kontinuerlig vann- eller glykolforsyning kan sikres i tilfelle lekkasje eller rørbrudd. Overbelastning hindres for eksempel ved å redusere omformerhastigheten, og forsyning sikres ved lavere strømmengde.

Beskyttelse mot lekkasje

Funksjoner for beskyttelse mot tørrkjøring av pumpen og slutt-på -kurve-funksjoner, som er integrert i frekvensomformere fra Danfoss, relaterer til situasjoner der pumpen går uten å skape det ønskede trykket – for eksempel når et rør lekker. I slike situasjoner utløser omformeren en alarm, stenger av pumpen eller utfører en annen forhåndsprogrammert handling.

Du kan oppnå vesentlige energibesparelser og redusere installasjonskostnader takket være strømkompensering i både vifte- og pumpesystemer. En trykksensor montert nær viften eller pumpen sørger for referansetrykk som skal holdes konstant ved utløpsenden av systemet. Omformeren justerer trykkreferansen konstant i forhold til systemkurven.

En pumpe i drift forbruker normalt mer energi jo raskere den går, ifølge en kurve som fastsettes av pumpens og applikasjonens utforming. Funksjonen for ingen/lav flytmengde registrerer situasjoner der pumpen går raskt, men ikke er fullt belastet. Dette kan indikere at vannsirkulasjonen er stoppet, at pumpen er kjørt tørr eller at et rør lekker. Kontinuerlig væskeforsyning kan sikres i tilfelle lekkasje eller rørbrudd. Overbelastning hindres for eksempel ved å redusere omformerhastigheten – og forsyning sikres ved lavere strøm.

Oppnå ekstra energibesparelser

Automatisk energioptimalisering (AEO) gir ytterligere energibesparing på opptil 5 prosent. Denne funksjonen tilpasser inngangsstrømmen til faktisk motorhastighet og last, og trekker bare den energimengden som kreves for motoreksitering og drift med denne lasten. Dette hindrer ytterligere termiske tap i motoren.

Med en virkningsgrad på opptil 99 prosent og en reell effektfaktor på over 0,9 er frekvensomformere fra Danfoss merkbart bedre enn sammenlignbare enheter. Tap til choker og filtre er allerede tatt med i beregningen i klassifiseringen. Dette reduserer ikke bare direkte energikostnader for selve omformeren, men også kostnadene til kjøling eller fjerning av overskuddsvarme.

Verdens grønneste hotell bruker 60 prosent mindre energi

Crowne Plaza Copenhagen Towers hotell optimaliserer energieffektivitet og kostnadseffektivitet med VLT® HVAC Drive.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter