Frekvensomformere for kompressorer

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter

Tilpass kapasiteten din til varmelast og prosesskrav

En av de største kostnadsfaktorene i kjølesystemets levetid er energi. I mye kjøleutstyr overskrider kapasiteten varmelasten på grunn av sesongmessige variasjoner, produktbelastning, variasjoner i belegg og elektriske apparater som forårsaker strømtap. Moderne, dedikerte frekvensomformere, som Danfoss utvalg av VLT® frekvensomformere, er ideelle for fortløpende å kunne justere utstyrets kapasitet etter den faktiske varmelasten og prosessbehovene. Fordelen er vesentlig lavere energiforbruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Intelligent styring av kompressor og kondensator-/fordampervifte er avgjørende i et optimert kjølesystem. Du kan typisk oppnå 10–25 prosent lavere energiforbruk ved å bruke frekvensomformere fra Danfoss for å optimere kapasitetsstyringen for kjølekompressorer, -kondensatorer og -fordampere. Ved å skape stabilitet, samtidig som kapasiteten balanseres etter den faktiske lasten, forbedres ytelseskoeffisienten i hele systemet, noe som gir betydelige energibesparelser.

Kaskadestyring optimerer energibesparelsene og reduserer levetidskostnadene
Kaskadekonfigurasjon sikrer optimal interaksjon mellom en applikasjon og en frekvensomformer under dellast. Basislasten håndteres av en enkelt applikasjon, så som en kompressor, som styres av en frekvensomformer. Når varmelasten stiger, starter frekvensomformeren ytterligere én og én kompressor om gangen. Dette sikrer at utstyret fungerer optimalt, og frekvensomformeren opprettholder maksimal energieffektivitet i hele systemet.

Godt planlagt kaskadestyring sikrer også minimal slitasje på hver enkelt applikasjon. Ved for eksempel å rotere nettstrømdrevne kompressorer kan vedlikeholdsansvarlige sikre at hver kompressor får et noenlunde likt antall driftstimer og likt slitasjenivå. Dette øker applikasjonenes levetid og forlenger serviceintervallene, noe som reduserer levetidskostnadene.

Danfoss Drives’ avanserte flersonede pakkeregulator sørger for effektiv kaskadestyring og styring av opptil seks kompressorpakker. Dette begrenser energiforbruket, forhindrer for hyppig inn- og utkobling, stabiliserer trykk og temperatur og reduserer kompressorslitasje. Likeledes fordeler pumpekaskaderegulatoren driftstimer jevnt mellom alle pumpene, slik at slitasjen på hver enkelt pumpe holdes på et minimum.

Rask idriftsetting
Idriftsetting skjer raskt og enkelt med Danfoss Drives' display panel, som bruker vanlige kjøletekniske termer i stedet for dataspråk. Veiviseren veileder brukeren gjennom de nødvendige innstillingene. Enkel programmering gjør installatører og serviceteknikere mer komfortable og selvsikre, slik at oppgavene deres blir enklere og utføres raskere. Menneskelige feil begrenses, og produktiviteten øker.

Termodynamisk effektivitet ved kommersiell kjøling

Sektoren for kommersiell kjøling omfatter matvarebutikker som supermarkeder, hypermarkeder og dagligvarebutikker. Den omfatter også presisjonsklimaanlegg i datasentre.

Typisk utstyr omfatter stativer og pakker, kondensatorer, fordampere og pumper.

Pålitelighet og termodynamisk effektivitet er nøkkelfaktorer i et kommersielt kjølesystem. En rekke funksjoner som er skreddersydde for kjøleteknisk utstyr, sikrer allsidig kompatibilitet, stabil ytelse, systempålitelighet og optimal energieffektivitet.

Forbedret styring innen industriell kjøleteknikk

Sektoren for industriell kjøleteknikk omfatter kjølelagre og kjølerom, bearbeidingsmaskiner for kjøtt, sjømat og andre næringsmidler, biofarmasøytika, kjemiske anlegg og tekstilfabrikker. Typisk utstyr omfatter prosesskjølere, kondensatorer, fordamper-/lufthåndteringsenheter og pumper.

For fersk frukt og grønnsaker er den innledende kjølingen, bearbeidingen og kjølelagringen blant de mest energi-intensive prosessene i næringsmiddelindustrien. Hurtigere kjøling er nødvendig i begynnelsen, for å kjøle ned fersk frukt og grønnsaker og bremse fordervelsesprosessen, slik at frukten og grønnsakene bevares ferske og smakfulle. Frekvensomformere fra Danfoss sikrer hurtig kjøling og frysing ved behov. De opprettholder også jevn temperatur, fuktighet, luftsirkulasjon og ferskluftforsyning for kjølelagre, og holder næringsmidlene i salgbar stand i flere måneder, samtidig som de bruker mindre strøm enn tradisjonelle anlegg.

Temperaturstyrt logistikk i kaldkjeden

Temperaturstyrt logistikk er viktig for å sikre preservering og sikker overføring av nærings- og legemidler til forbrukere fra innhøstings- eller produksjonsfasene. Typisk utstyr omfatter stativer, pakker, prosesskjølere, kondensatorer og fordamper-/lufthåndteringsenheter og pumper. Påliteligheten og den termodynamiske effektiviteten til frekvensomformere fra Danfoss skaper et hygienisk og styrt miljø på kjølelageret, foredlingsanlegget, i dagligvarebutikkene og i hele kaldkjeden.

Kjølere

Variabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant prosesstemperatur samtidig som kapasiteten til det faktiske behovet baseres på målinger i systemet. Hastighetsstyring er fordelaktig når en kompressor går ved dellast over lengre perioder. Reduser driftskostnader ved å la utstyr gå ved lavere hastighet, noe som sparer energiforbruk. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og selve kompressoren.

Frekvensomformere fra Danfoss sikrer færre start/stopp, noe som reduserer mekanisk slitasje. Og funksjoner som håndtering av oljeretur, høytrykks-/lavtrykkssikkerhet og hopp-over-resonansfrekvenser sikrer sikker drift av kjølerne.

Produkter for kompressorer omfatter mykstartere, høyeffektsfrekvensomformere, AHF-harmoniske filtre med innebygget kaskaderegulatoralternativ, DC-kjølere og PID-regulatorer.

Oppstart- og topplaststrategier

Oppstart er den kritiske fasen av kompressordriften. VLT Refrigeration Drive minimerer antallet starter som kreves ved å variere kompressorhastigheten etter kapasitetsbehovet under drift. Høyeste antall start-/stoppsykluser i en gitt periode kan konfigureres ved hjelp av kontrollpanelet.

VLT Refrigeration Drive leverer 135% av det beregnede startmomentet i en kort periode. Under normal drift er 110% av det beregnede momentet tilgjengelig i 60 sekunder.

For å forlenge frekvensomformerens levetid kan en trykkavlastningsventil åpnes for å la kompressoren starte opp raskt uten last.

Mindre kompressorer med samme topplast

Korte topplaster kan håndteres ved å konfigurere systemet med en mindre kompressor, som frekvensomformeren kjører på opptil 90 Hz. På denne måten er det ikke alltid nødvendig med en større kompressor bare for å håndtere topplaster.

VLT Refrigeration Drive fortsetter å styre kompressorer med fast hastighet i situasjoner der kompressoren med variabel hastighet ikke virker. I en slik situasjon stilles den nøytrale sonen inn med en spesialparameter, «Nøytral sone med fast hastighet», noe som muliggjør færre starter ved å utvide den nøytrale sonen.

Danfoss og Inertech endrer fremtiden for kjøling av datasentre

Ny løsning gjør det mulig å ekspandere uten at det går på bekostning av sikkerheten. Den forbruker mindre energi og vann, og koster mindre enn et tradisjonelt kjøleanlegg.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter