Frekvensomformere for posisjonering og synkronisering i næringsmiddelbransjen

  • Oversikt

Sørg for at posisjonering og synkronisering er nøyaktig og kostnadseffektiv

For å optimalisere ytelsen har mange applikasjoner i næringsmiddelindustrien, som transportbånd, palleteringsmaskiner og pakkemaskiner, behov for presis posisjonering og synkronisering.

Frem til nå er posisjonering og synkronisering utført med servoomformere. Servoutstyr er imidlertid dyrt, vanskelig å idriftsette og krever ekstra kabling. Og mange applikasjoner trenger ikke den dynamiske ytelsen som er tilgjengelig fra en servoomformer.

Danfoss Drives integrerte bevegelsesstyring (IMC) er konfigurerbar funksjonalitet i programvaren til VLT® AutomationDrive FC 302 som gjør det mulig for en frekvensomformer å utføre nøyaktige posisjonerings- og synkroniseringsoperasjoner uten behov for flere moduler eller maskinvare.

Fordeler med IMC

  • Reduserte kostnader og systemkompleksitet
  • Fungerer med alle konvensjonelle motorteknologier med lukket sløyfe- eller åpen sløyfestyring, uten behov for ekstra maskinvare
  • For mange servoomformere er det ikke behov for kompleks programmering
  • Omformerne tilpasses applikasjonene gjennom enkel parameterisering
  • Sensorfri retur med momentdeteksjon
  • I mange tilfeller er det ikke behov for enkoder-feedback

Perfeksjon i posisjonering og synkronisering

Den nye, valgfrie integrerte bevegelsesstyringen (IMC) gjør VLT® AutomationDrive FC 302 annerledes. Takket være IMC-funksjonaliteten er VLT® AutomationDrive FC 302 nå en konkurransedyktig utøver i posisjonerings- eller synkroniseringsapplikasjoner - uten at det er behov for ekstra maskinvaremoduler.