Frekvensomformere for kompressorer i næringsmiddelbransjen

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Frekvensomformere for kompressorer

Forbedre effektiviteten til dellast-kompressoren

Danfoss frekvensomformere optimerer styringen av kompressorer for å redusere energiforbruk og gi konstant trykkregulering. Hastighetsstyring er fordelaktig når en luftkompressor i lange perioder går ved dellast. Og færre starter og stopper reduserer mekanisk slitasje.

For eksempel er kompressordrevne kjølere avhengig av energisparefunksjonen hos frekvensomformere for effektivt å lede bort så mye varme som mulig. Hygienekrav krever frekvensomformere med robust kapsling, som motstår daglige høytrykksvasker. Danfoss har en rekke frekvensomformere i forskjellige størrelser, med IP66/UL type 4X-beskyttelse som oppfyller dette kravet.

Kaskadekonfigurasjon sikrer optimal interaksjon mellom en kompressor og en frekvensomformer under dellast. Basislasten håndteres med en enkelt kompressor som styres av en VLT® Refrigeration Drive. Når forbruket øker, starter frekvensomformeren opp ytterligere én og én kompressor om gangen. Som et resultat arbeider kompressorene i stor grad på sitt optimale effektivitetspunkt, og frekvensomformeren opprettholder kontinuerlig maksimal energieffektivitet gjennom hele systemet. Det samme prinsippet gjelder også omformerstyrte vifter og pumper.

Les hvordan kompressorstyring sparte margarinfabrikk for fyringskostnader

I 2009 viste Unilevers forskning at i forhold til effektiviteten til det eksisterende kjelerommet kunne en 25 prosent reduksjon i CO2-utslipp oppnås ved å ta en ny tilnærming til renovasjon av kjelerommet.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter