Frekvensomformere for vifter i boligbygg

 • Oversikt
 • Kontakt oss
 • Produkter

Optimert komfort og energiforbruk i bygningsventilasjon

Med brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og redusert energiforbruk optimerer frekvensomformere fra Danfoss viftenes ytelse.

VLT® HVAC Drive og VLT® Refrigeration Drive omformer dynamiske trykksensorverdier til strømverdier, noe som muliggjør oppsett basert på fast strømning eller fast differensiell strømning. Dette optimerer både komfort og energiforbruk. For å forbedre komfortnivåene ytterligere kan frekvensomformere tilkoblet vifter stilles inn for å unngå frekvensbåndene, som skaper resonans og skade på ventilasjonssystemet.

Utvidet kapasitet for bygningsstyringssystem

Alle I/O-punkter for HVAC frekvensomformere er tilgjengelige som eksterne I/O er når de integreres i et nettverk for bygningsstyringssystem for å utvide regulatorens kapasitet. For eksempel kan romtemperatursensorer (Pt1000/Ni1000) kobles direkte til systemet. 

Forbedret luftstyringsytelse

VLT HVAC Drive og VLT Refrigeration Drive har en innebygget Smart Logic Controller og fire auto-tunede PID-regulatorer for å styre luftstyringsfunksjoner med vifter, ventiler og fuktapparater. De direkte digitale regulatorene for bygningsstyringssystemet frigjøres og verdifulle datapunkter lagres, noe som senker luftstyringskostnadene.

VLT HVAC Drive håndterer logiske regler og inndata fra sensorer, sanntidsfunksjoner og tidsrelaterte hendelser. Dette gir frekvensomformeren mulighet til å styre en lang rekke funksjoner bedre:

 • Skjemaer for helg og ukedager
 • Kaskade-P-PI for temperaturstyring
 • Strømning som balanserer mellom fersk- og avløpsluft
 • Overvåkning av vifterem – ut fra forholdet mellom strøm og hastighet kan frekvensomformeren registrere en ødelagt vifterem. Mangel på luftstrøm registreres umiddelbart slik at det kan treffes tiltak for å redusere kostnader og driftsavbrudd.
 • VLT Pressure Transmitter PTU 025 med 4 trykksensorer til å overvåke filtre og måle luftstrøm og trykk i ventilasjonssystemer
 • Eksternt LCP-monteringssett gjør at frekvensomformeren kan monteres nær viftene inne i luftbehandlingsenheter og på takenheter, mens det lokale kontrollpanelet er montert ute for enkel tilgang og drift 

Pålitelig harmonisk dempning

Mens frekvensomformere øker presisjonen, sparer energi og forlenger applikasjonens levetid, introduserer de også harmoniske strømmer til nettet. Holdes ikke slike harmoniske strømmer under kontroll, kan de påvirke ytelsen og påliteligheten for generatorer og annet utstyr.

For å sikre minimal forstyrrelse kan du lese mer om vår kompetanse på området, verktøyer og løsninger for harmonisk dempning.

EC+ Concept

For å oppnå høy ytelse og systemeffekt når et HVAC-system bygges, må enkeltdelene – motor, frekvensomformer og vifte – være fleksible og kompatible med hverandre. Hvis du for eksempel spesifiserer en høyeffektsmotor som bare er kompatibel med vifter med lavere effekt, vil det gå utover den samlede systemeffekten og ikke gjenspeile den høye ytelsen – og investeringen – i enkeltdelene.

Danfoss Drives’ EC+ consept gjør det mulig for designere av ventilasjonssystemer å kombinere en VLT® HVAC Drive med den mest effektive viften og en effektiv permanentmagnetmotor eller synkronreluktansmotor .

Fordeler med EC+ concept

 • Fritt valg av motorteknologi: PM-, asynkron- eller synkronreluktans med samme frekvensomformer og programvare
 • Uendret installasjon og drift av utstyr
 • Produsentuavhengighet ved valg av alle komponenter
 • Overlegen systemeffekt takket være en kombinasjon av enkeltdeler og optimal effektivitet
 • Mulighet for ettermontering av eksisterende systemer
 • Et bredt effektområde for standard-, PM- og synkronreluktansmotorer

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter