Hvordan fungerer en termostatradiatorventil?

En termostatradiatorventil består av to hovedkomponenter: selve ventilen og en termostat.

  • Avstanden mellom ventilsetet og ventilkonusen avgjør hvor mye vann som strømmer gjennom ventilen og til radiatoren.
  • Ventilkonusen drives av termostaten, som registrerer endring i romtemperaturen. Dette er mulig på grunn av den gassfylte bryteren i termostaten.
  • Brytere fylt med gass i stedet for væske reagerer svært raskt, og flere energibesparelser kan oppnås.
  • Ved å dreie håndtaket på termostaten kan du velge ønsket romtemperatur. Bare drei håndtaket til ønsket posisjon er på det grønne referansemerket.
  • Den unike klikkoblingen fra Danfoss gjør monteringen svært enkel og rask – og ingen verktøy kreves for å betjene låsemekanismen.