Vi gjør europeiske boliger mer energieffektive

Et enkelt skritt mot store boligenergibesparelser

En fersk rapport fra European Building, Automation, Controls Association (eu.bac) beregner at cirka 500 millioner ukontrollerte ventiler fortsatt blir montert på radiatorer i boliger over hele EU. Dette er sløsing av energi og penger.  Når det gjelder energibesparelser i hjemmet, har varmesystemets ytelse stor betydning. Bruk av termostatradiatorventiler er en rimelig løsning for å skape komfortable og helsebringende boliger til minimal kostnad.

Slipp løs potensielle energibesparelser i boligen

Ifølge eu.bac-rapporten er mangelen på insentiver og regulering for å fremme montering av styreenheter for romtemperatur i boliger den største enkeltstående muligheten til å forbedre energieffektiviteten i europeiske boliger, som man ikke har benyttet seg av. Ved å erstatte ikke-regulerte og ukontrollerte ventiler med termostatradiatorventiler vil millioner av europeiske boligeiere kunne redusere energiforbruket, kutte kostnader og øke komforten med minimale investeringer.

Aktuell situasjon i europeiske boliger

Sparepotensial i europeiske boliger

Enkelt og raskt bytte som gir enorme energieffekter

Hvis vi ser på den totale installasjonskostnaden, herunder arbeid, viser eu.bac-studien at termostatradiatorventiler er lønnsomme etter gjennomsnittlig bare to år

Fordeler som oppnås med enkelt bytte

Boligeiere

  • Reduser energiforbruket og oppnå bedre kontroll over det.
  • Spar penger.
  • Forbedre komforten og inneklimaet.
  • Reduser risikoen for mugg og sopp, og forbedre helseforholdene.
  • Reduser miljøpåvirkningen.

Montører

  • Nye forretningsmuligheter. 
  • Økt salgspotensial (elektroniske og smarte termostatradiatorventiler)

Borettslag

  • Reduser strømregningen og varmekostnadene.
  • Betaler seg svært raskt.
  • Bidrar til energieffektivitet og reduserer miljøpåvirkningen.

Finn ut mer

Relaterte produkter