Hva er en frekvensomformer

Hva er en frekvensomformer

Vi gjør vår verden og levemåte mer energieffektiv!

En frekvensomformer er en innretning som brukes til å styre hastigheten på en elektriske AC motor for å: 

  • Forbedre prosesstyringen
  • Redusere energiforbruket og optimalisere energieffektivitet i applikasjonen
  • Redusere mekanisk påkjenning på utstyr drevet av elektromotorer vs. DOL drift.
  • Optimere driften av forskjellig utstyr som er avhengig av elektriske motorer

Grid converter/hybridteknolog Frekvensomformere kan også brukes til å omdanne energi fra fornybare ressurser som sol, vind eller vann, og overføre den til strømnettet eller bruke den til lokalt forbruk. I hybridteknologier brukes frekvensomformere til å kombinere tradisjonelle energikilder (generator) og energilagring (batteri) for å kunne levere total energiforsynings-løsning. 

Frekvensomformere går på engelsk under mange navn, blant annet AC drives, adjustable speed drives, adjustable frequency drives, variable frequency drives, frequency converters, invertere og power converters.

Visste du?

  • Vekstøkonomier fører an i økningen av energiforbruk.
  • 20% av verdens energiforbruk er elektrisk energi.
  • Mer enn 50% av elektrisk energi brukes av elmotorer.
  • 75% av frekvensomformere brukes på pumper, vifter og kompressorer.
  • Globalt elektrisk energiforbruk kan reduseres med 10% hvis AC drives ble brukt i alt egnet utstyr.

Behovet for energibevaring for å spare miljøet er avgjørende for utviklingen av hastighetsstyrt utstyr/applikasjoner, og frekvensomformere gir den optimale metoden for å styre hastigheten til elektriske motorer. Selv små endringer (reduksjon) i motorhastighet kan forårsake betydelige endringer (reduksjon) i energiforbruk, spesielt på pumper og vifter.

Frekvensomformere er godt skjult, men de spiller likevel en stor og svært viktig rolle i moderne hverdagsliv ved å gjøre verden og vår hverdag mer bærekraftig.