Hva er en frekvensomformer

Hva er en frekvensomformer

Vi gjør vår verden og levemåte mer bærekraftig

En frekvensomformer er en innretning som brukes til å styre hastigheten på en elektrisk motor for å: 

  • forbedre prosesstyringen
  • reduser energiforbruket og generer energieffektivitet
  • reduser mekanisk påkjenning på motorstyringsutstyr
  • optimere driften av forskjellig utstyr som er avhengig av elektriske motorer

Frekvensomformere kan også brukes til å omdanne energi fra naturlige og fornybare ressurser som sol, vind eller vann, og overføre den til strømnettet eller bruke den til lokalt forbruk. I hybridteknologier brukes frekvensomformere til å kombinere tradisjonelle energikilder og energilagring for å opprette totale energiforvaltningsløsninger. 

Frekvensomformere går på engelsk under mange navn, blant annet AC drives, adjustable speed drives, adjustable frequency drives, variable frequency drives, frequency converters, invertere og power converters.

Visste du?

  • Vekstøkonomier fører an i økningen av energiforbruk.
  • 20% av verdens energiforbruk er elektrisk energi.
  • Mer enn 50% av elektrisk energi brukes av elmotorer.
  • 75% av frekvensomformere brukes på pumper, vifter og kompressorer.
  • Globalt elektrisk energiforbruk kan reduseres med 10% hvis AC drives ble brukt i alt egnet utstyr.

Behovet for energibevaring for å spare miljøet er avgjørende for utviklingen av hastighetsstyringsinnretninger, og frekvensomformere gir den optimale metoden for å styre hastigheten til elektriske motorer og oppfylle lastkrav. Selv små endringer i motorhastighet kan forårsake betydelige endringer i energiforbruk.

Frekvensomformere er godt skjult, men de spiller likevel en stor og svært viktig rolle i moderne hverdagsliv ved å gjøre verden og vår hverdag mer bærekraftig.