Hva er en frekvensomformer?

Hva er en frekvensomformer?

En frekvensomformer er en type motorregulator som driver en elmotor ved å variere strømforsyningens frekvens og spenning. Frekvensomformeren kan også styre opp- og nedramping av motoren under start og stopp.

Selv om frekvensomformeren styrer frekvensen og spenningen til strøm som tilføres motoren, henviser vi ofte til dette som hastighetsregulering siden resultatet er en justering av motorhastighet.

Det er mange grunner til at vi kanskje vil justere denne motorhastigheten. 
For eksempel for å

 • spare energi og forbedre systemeffektiviteten
 • omdanne strøm i hybridiseringsapplikasjoner
 • avpasse frekvensomformerens hastighet etter prosesskravene
 • avpasse en frekvensomformers moment eller strøm etter prosesskravene
  forbedre arbeidsmiljøet
  senke støynivåer, for eksempel fra vifter og pumper
 • redusere mekanisk påkjenning på maskiner for å forlenge levetiden
  redusere toppforbruket for å unngå topp etterspørselspriser og redusere den påkrevde motorstørrelsen

Dagens frekvensomformere integrerer dessuten nettverks- og diagnosefunksjoner for å styre ytelsen bedre og øke produktiviteten. Energibesparelser, intelligent motorregulering og reduksjon av toppstrøm er derfor tre gode grunner til å velge en frekvensomformer som regulator i ethvert motordrevet system.

De vanligste bruksområdene for en frekvensomformer er å styre vifter, pumper og kompressorer, og disse bruksområdene står for 75 prosent av alle frekvensomformere i drift på verdensbasis.

Mykstartere og fullspenningskontaktorer er andre, mindre avanserte typer av motorregulatorer. En mykstarter er en halvlederinnretning og sørger for forsiktig oppramping til full hastighet under oppstart av en elmotor.

En fullspenningskontaktor er en type motorregulator som anvender full nettspenning på en elmotor.

Hva er så spesielt med frekvensomformere fra Danfoss?

Forskjellen mellom frekvensomformere fra Danfoss og andre leverandører er at Danfoss er verdensledende på frekvensomformermarkedet og spesialiserer seg utelukkende på frekvensomformere. Du mottar en frekvensomformer av høy kvalitet som kan tilpasses akkurat slik du har bruk for. Og hver enkelt frekvensomformer gjennomgår grundig testing før den forlater fabrikken. Våre eksperter er fokusert på hver minste detalj ved frekvensomformeroptimalisering og er alltid oppdatert på den nyeste teknologiske utviklingen. Ofte finner vi opp den nyeste utviklingen. Danfoss Drives har et bredt tilbud av VLT® og VACON® frekvensomformere, og du får mye mer enn bare frekvensomformeren. Du får også tilgang til vår applikasjonskunnskap og en rekke vedlikeholdstjenester for å sikre optimal drift av systemet gjennom hele frekvensomformerens levetid.

Vi tilbyr deg de best mulige komponentene og full fleksibilitet, slik at du kan finjustere systemytelsen etter nøyaktig bruksområde. Et viktig aspekt ved denne fleksibiliteten er muligheten til å bruke frekvensomformerne med alle typiske motorteknologier, siden VLT® og VACON® frekvensomformere er konstruert for å være fullstendig kompatible.. Dette gir store besparelser innen reservedelsbeholdning og ved ettermontering.

Les hvordan frekvensomformere fra Danfoss reduserer reservedelsbeholdningen på denne smartfabrikken til Nestlé Waters.

Hva er hovedfordelen med å bruke en frekvensomformer?

En frekvensomformer kan variere strømtilførselen etter det drevne utstyrets energikrav, og dette er hvordan den sparer energi eller optimaliserer energiforbruket.

Frekvensomformeren kan dramatisk redusere energiforbruket sammenlignet med direct-on-line (DOL) drift, der motoren går for full hastighet uavhengig av etterspørselen. Med en frekvensomformer er det vanlig med 40 prosent strøm- eller drivstoffbesparelser. Den videre effekten betyr at bruk av frekvensomformere også reduserer NOx utslipp og CO2 avtrykk for systemer der de er installert.

Hvordan en frekvensomformer dramatisk reduserer energiforbruket på dette Crowne Plaza-hotellet

Kan frekvensomformere brukes til strømomforming?

Et annet bruksområde for frekvensomformere er strømomforming for hybride systemer ved hjelp av batterilagring.

Hvordan ferger i Amsterdam bruker frekvensomformere til å gå på batteristrøm

Er det noen forskjell mellom de engelske betegnelsene VFD, AC drive og variable speed drive?

Ingen. Alle disse betegnelsene viser til samme slags utstyr.

Typer frekvensomformere

Det finnes mange typer frekvensomformere på markedet siden de er vanlig brukt i industrien. Både enfasede og trefasede frekvensomformere er blitt utviklet for å passe en rekke bruksområder. Forskjellene mellom frekvensomformertyper går blant annet ut på hvordan frekvens og spenning styres. Dertil kommer teknologien for oversvingningsdemping.

Les mer om løsninger for oversvingningsdemping fra Danfoss Drives

De tre viktigste utformingene av variabel frekvens som brukes i frekvensomformere, er pulsbreddemodulasjon (PWM), strømkildeinverter og spenningskildeinverter. PWM-teknikken er den vanligste. PWM-teknikken krever omkobling av frekvensomformerens invertereffektenheter – transistorer eller IGBT-enheter – av og på mange ganger for å generere riktig RMS-spenningsnivå. Styring og variasjon av pulsbredden er hvordan PWM varierer utgangsfrekvensen og -spenningen.

Sjekk kunnskapssenteret for å lese mer om optimalisert systemeffektivitet med frekvensomformere