Direktiv om energieffektivitet

Bestemmelser og standarder i forbindelse med energieffektivitet blir gradvis utvidet over hele verden. Ecodesign direktivet er den lovmessige ramme som for øyeblikket definerer kravene til alle energirelaterte produkter til hjemmebruk, kommersiell og industriell sektor i hele EU. Formålet er å sikre at produsentene reduserer energiforbruket og miljøpåvirkningen for sine produkter ved å fastsette minstestandarder for energieffektivitet. Disse kravene er blitt gradvis skjerpet.

Motorer, frekvensomformere og frekvensomformersystemer er klassifisert etter deres energieffektivitet. Og siden januar 2015 har det vært et lovkrav at nye IE2-motorer har en frekvensomformer for å kunne brukes i Europa. Fra juli 2021 er minstekravet for motoreffektivitet klasse IE3, og fra juli 2023 er minstekravet for motorer i området 75−200 kW IE4. For frekvensomformere er minstekravene IE2 fra juli 2021. Standarden IEC 61800-9-2- definerer IE klasser for frekvensomformere, og dessuten IES klasser for power drive-systemer (motor og frekvensomformer kombinert).

Omformerne fra Danfoss samsvarer allerede med de strengeste kravene i IEC 61800-9 standarden for energieffektivitet, og er klassifisert som IE2.

Et online verktøy MyDrive® ecoSmart™ gjør det enkelt å beregne IE- og IES-klasser i henhold til standarden EN 50598-2.

Bruk MyDrive® ecoSmart™ til å 

  • finne effekttapsdata for standard delbelastning på frekvensomformere fra Danfoss
  • angi eventuelle applikasjonsspesifikke dellastpunkter 
  • beregne IE klasse og dellastdata for en frekvensomformer 
  • beregne IES klasse for en asynkronmotor og et frekvensomformersystem
  • generere en rapport som dokumenterer data for dellasttap og IE- eller IES-effektivitetsklasse
  • eksportere dellastdatapunkter til bruk i ditt system
Beregn energieffektivitet med Danfoss ecoSmart™