Direktiv om energieffektivitet

Bestemmelser og standarder i forbindelse med energieffektivitet blir gradvis utvidet over hele verden. Ecodesign direktivet er den lovmessige ramme som for øyeblikket definerer kravene til alle energirelaterte produkter til hjemmebruk, kommersiell og industriell sektor i hele EU. Formålet er å sikre at produsentene reduserer energiforbruket og miljøpåvirkningen for sine produkter ved å fastsette minstestandarder for energieffektivitet. Disse kravene er blitt gradvis skjerpet.

Beregn energieffektivitet med Danfoss ecoSmartTM

Motorer, frekvensomformere og frekvensomformersystemer er klassifisert i henhold til deres energieffektivitet. Og siden januar 2015 har det vært et juridisk krav, at nye IE2-motorer skal være utstyrt med en frekvensomformer, såfremt de skal brukes i Europa. Standardene EN 50598-2 og IEC 61800-9 definerer IE-klassene for frekvensomformere og IES-klassene for frekvensomformersystemer.

Frekvensomformere fra Danfoss overholder allerede de strengeste krav i standardene EN 50598/IEC 61800-9 i forhold til energieffektivitet og er klassifisert som IE2.

 

Ecodesign-direktivet er den lovmessige ramme, som i nå angir kravene til alle energirelaterte produkter i de private, profesjonelle og industrielle sektorer i hele EU. Formålet er å sørge for at produsenter reduserer energiforbruket og den miljømessige påvirkning av deres produkter ved å fastsette minimumstandarder for energieffektivitet. 

Motorer, frekvensomformere og motor-/frekvensomformersystemer er klassifisert i henhold til deres energieffektivitet. IE-klassene for frekvensomformere og IES-klassene for motor + frekvensomformersystemer defineres i henhold til standardene EN 50598-2 og IEC 61800-9. Siden januar 2015 har det vært et juridisk krav, at nye IE2-motorer skal være utstyrt med en frekvensomformer, når de skal brukes i Europa. Frekvensomformere fra Danfoss overholder allerede de strengeste krav i standardene EN 50598/IEC 61800-9 i forhold til energieffektivitet og er klassifisert som IE2. 

Den internasjonale standard IEC 61800-9 følger etter EN 50598-standarden, idet den beskriver en verdensomspennende tilpasning til hvordan vi gir informasjon om frekvensomformere og motor-/frekvensomformersystemets effektivitet. IE-klassene forblir uendret.

Et online verktøy MyDrive® ecoSmart™ gjør det enkelt å beregne IE- og
IES-klasser i henhold til standarden EN 50598-2.

Bruk Danfoss ecoSmart™ til å: 

Finne effekttapsdata for standard delbelastning på frekvensomformere fra Danfoss
Angi applikasjonsspesifikke delbelastningspunkter 
Beregne IE-klassen og delbelastningsdata for en frekvensomformer 
Beregne IES-klassen for en asynkron motor og et frekvensomformersystem
Generere en rapport som dokumenterer effekttapsdata for delbelastning samt IE- eller IES-effektivitetsklasse
Eksportere delbelastningsdatapunktene til bruk i ditt system.

Beregn energieffektivitet med Danfoss ecoSmart™