Digital produksjon

Digital produksjon

Bruker digital teknologi til å sikre rask levering av pålitelige kvalitetsomformere

Vår digitale fabrikk er din garanti for pålitelige kvalitetsomformere og rask levering.

Industry 4.0 kalles ofte den fjerde industrielle revolusjonen, og beskriver kombinasjonen av industrien og tingenes internett. Det er en moderne tilnærming til det å oppnå resultater ved å benytte fremskrittene i digital teknologi som har funnet sted det siste tiåret.

Digital produksjon eller «smarte fabrikker» er fundamentalt knyttet til Industry 4.0. Med bedre tilgang til større mengder inngående data og ny kommunikasjonsteknologi mellom systemer og operatører, kan smarte fabrikker innføre høyere grad av automasjon og digitalisering i produksjonslinjen og forsyningskjeden. Industriell produksjon i et Industry 4.0 miljø gir mulighet for å oppnå bedre kvalitet og raskere levering av tilpassede varer.

I Danfoss Drives er Industry 4.0 allerede en daglig bestanddel i virksomheten, og konseptet er klart for integrering på alle nivåer i kundenes installasjoner. Vårt smarte, automatiserte produksjonssystem kan bygge millioner av ulike omformerkonfigurasjoner med høy grad av tilpassing i et fleksibelt masseproduksjonsmiljø.

Våre produksjonsprosesser er IT-drevne. Alle prosesser, fra montering av trykte kretskort via lodding til mekanisk montering og testing, styres av avansert programvare og utstyr. Produktene og produksjonssystemet kommuniserer med hverandre for optimal effektivitet.

Ved montering av omformeren bestiller systemet en bruksanvisning med innholdet og språket som samsvarer med omformerkonfigurasjonens individuelle spesifikasjoner. Denne unike bruksanvisningen trykkes og inkluderes i pakken.

Det industrielle tingenes internett kombinert med 3D-fabrikkvisualisering

Knytter sammen mennesker, prosesser og enheter

 • Fullt smart-tilkoblet enterprise 
 • Sanntidsgenerering og visualisering av fakta
 • Sanntidsstyring av alle prosesser i forsyningskjeden
 • Gir mulighet for nye cyber-fysiske systemer og relasjoner
 • Kort responstid 
 • Forbedrer produktiviteten og påliteligheten i produksjonslinjene

Omfattende testing sikrer kvalitet og pålitelighet

Høy ytelse, kvalitet og pålitelighet for dine omformere sikres takket være omfattende og helautomatisert testing av alle Danfoss-omformere før de forlater fabrikken.

Våre testmetoder under produksjon omfatter følgende:

 • Testing av pålitelighet, inkludert temperatur- og fuktighetsanalyse for å finne ut hvordan produktene påvirkes av variasjoner i temperatur og fuktighet. 
 • Funksjonell testing ved hjelp av de beste testbenkene og automatiserte programvaretestene
 • Omfattende godkjenningstesting som omfatter HALT-testing (Highly Accelerated Life Testing) og omniaksial (6 akser) tilfeldig vibrasjon kombinert med termisk syklustesting. HALT sørger for robuste produkter og store marginer ut over de forventede bruksvilkårene. Testing på delsystemnivå fastsetter designgrenser og identifiserer de svakeste leddene.
 • EMC-testing bidrar til at Danfoss kan levere frekvensomformere med optimal EMC beskyttelse og integrerte harmoniske filtre, for å sikre at et ideelt EMC miljø og renest mulig strømforsyning opprettholdes gjennom hele systemets levetid.
 • Fabrikktesting med 100% last sikrer høy pålitelighet

Vi fokuserer også på tidlig involvering av brukere og felttesting før den endelige produktlanseringen.

IlOT-plattform for sanntids fabrikkstatus og tilknytning av personer, prosesser og enheter

Raskere og enklere prosesser

 

Stemmeaktiverte smartbriller og utvidet virkelighet
Tilrettelegger for nettbasert medarbeideropplæring, øker kvaliteten og sikrer bedre fjernservicemuligheter.

Selvkjørende innendørskjøretøy
Tilrettelegger for tilkoblet produksjon med sanntidssporing av enkeltdeler og ankomst for deler, og sikrer effektiv levering av deler i utfordrende miljøer.

Avansert robotikk
Sikrer bedre kvalitet og produktivitet, og tilrettelegg for et sunt arbeidsmiljø ved å bistå medarbeidere med tunge og ensformige arbeidsoppgaver.