Motorstyring

Trenger du banebrytende motorstyring?

Med iC7 serien kan du styre svært dynamiske applikasjoner ved hjelp av en frekvensomformer, takket være innovativ styring og ekstra sensorer for mer presisjon.

Redusert kompleksitet, overlegen ytelse

Hva om sensorløs åpen sløyfe-ytelse kunne matche lukket sløyfe? Med iC7 serien får du overlegen akselytelse selv ved lav hastighet, i åpen eller lukket sløyfe. Sett raskt i drift med automatisk motortilpasning ved stillstand.

Akselytelse med rask respons

Høy momentnøyaktighet i åpen eller lukket sløyfe, med lynrask respons — uansett hastighet. Høyere ytelse, lavere oversvingninger og fullt samsvar – alltid.

Overlegen lavhastighetsytelse uten koder

I sensorløs styring sikrer iC7 serien overlegen motorstyringsytelse ved lav hastighet uten bruk av kodere takket være nye, originale kontrollalgoritmer.

Svært dynamisk respons

iC7 serien gir svært rask respons på grunn av markedsledende akselytelse. Mange applikasjoner som tidligere brukte koder, kan nå kjøres med sensorløs styring. Det er også viktig å opplyse om at kodere fortsatt vil være nødvendige i noen applikasjoner, hovedsakelig på grunn av sikkerhetsproblemer.

Maskinytelse på et helt nytt nivå

Få forbedret ytelse med flere innebygde sensorer og økt prosessorkraft. Motoren reagerer konsekvent på kommandoer som maksimerer maskinens ytelse og produktkvalitet.

Kom raskt i gang

Automatic Motor Adaption (AMA) ved stillstand reduserer kompleksiteten og tidsbruken ved idriftsetting av omformeren i krevende applikasjoner, for både koderbasert og koderfri sensorløs styring. Ingen avanserte justeringsprosedyrer eller manuell tilpasning for jevn ytelse er nødvendig, og du kan identifisere viktige motorparametere uten behov for å koble fra motorlasten.

Automatisk idriftsettingssekvens

For enkel idriftsetting måler den automatiske idriftsettingssekvensen elektriske parametere for motoren og optimaliserer den:

 1. Omformeren måler de elektriske parameterne for motoren ved stillstand (AMA-funksjon)  Når motortypen er kjent, velger omformeren riktige styrealgoritmer. AMA ved stillstand er en elektrisk prosess som identifiserer de motorspesifikke parametrene som kreves for robust ytelse mens motorakselen står stille. AMA ved stillstand støtter alle typiske motorteknologier, herunder induksjonsmotorer (IM), Surface PM-motorer (SPM) og Interior PM-motorer (IPM). 2. Om nødvendig kan omformeren også måle tregheten i motorlasten og utføre automatisk justering av hastighetsstyreenheten  Det siste trinnet i oppstartssekvensen er å identifisere rotasjonstreghet og om nødvendig justere hastighetsstyreenheten. Tregheten måles og brukes i den automatiske hastighetsstyreenheten.

Kontroll – slik du trenger det

Du kan skreddersy styringsytelsen til ditt spesifikke bruksområde ved å velge den mest relevante integrerte applikasjonsprogramvaren. Hver applikasjon tilbyr dedikerte styringsfunksjoner relatert til spesifikke krav i spesifikke bransjer.

Nettovervåkingsfunksjon

Spenningsmåling på nettsiden gjør det mulig for omformeren å overvåke forsyningsspenning, harmonisk distorsjon og frekvens for å bidra til diagnostisering av problemer med strømkvalitet.

Motorstyringspåvirkning på dynamisk ytelse

Intelligens kan brukes til å maksimere ytelsen. Med en rekke integrerte sensorer tilbyr omformere i iC7 serien motorstyring som oppfyller en lang rekke applikasjonskrav:

 • FVC+ fluksvektorkontroll
  • FVC+ med koder sikrer best mulig ytelse og krever måling av motorakselens posisjon
  • FVC+ uten koder (sensorløs styring) gir svært dynamisk ytelse og avanserte tilleggsfunksjoner
 • VVC+: Spenningsvektorstyring er et robust konsept som egner seg for vifter, pumper og applikasjoner med høy hastighet
 • Enkel U/f-styring: Grunnleggende konsept som hovedsakelig brukes i spesielle applikasjoner med behov for manuell innstilling av motor-U/f-karakteristikk

Effekt av motorstyring på effektiviteten

Motorstyringen sikrer at motoren alltid kjører med maksimalt moment for den gitte strømmen – noe som sikrer høyest mulig motoreffektivitet. Maksimalt moment per ampere (MTPA).

Med iC7 omformere oppnår du alltid best mulig effektivitet, uansett hvilken motor du bruker.

Omformere i iC7 serien bruker AMA-funksjonen til å bestemme motorparametere og justere motorstyringen for å maksimere effektiviteten.

For induksjonsmotorer reduserer AEO-funksjonen (Automatic Energy Optimization) magnetiseringsfluksen i motoren i henhold til arbeidspunktet. AEO brukes ofte i pumper og vifter hvor motoren kjører kontinuerlig under dellastforhold og i applikasjoner med fast hastighet, for eksempel rulletrapper.

For synkronmotorer bruker iC7 omformerne en styringstilnærming med maksimalt moment per ampere (MTPA) for å sikre maksimal motoreffektivitet. Jerntapet i synkronmotorer er betydelig lavere enn i induksjonsmotorer. For synkronmotorer som permanentmagnetmotorer (PM motorer) innebærer strategien for å optimalisere effektiviteten derfor reduksjon av kobbertap.

Funksjoner og fordeler

Høy dynamisk ytelse: Høyest mulig maskinnøyaktighet takket være overlegen akselytelse, også for sensorløs drift

Overlegen lavhastighetsytelse også i sensorløs drift

Rask idriftsetting med Automatic Motor Adaption (AMA) ved stillstand maksimerer energieffektiviteten med alle motorer

Flere integrerte sensorer for bedre ytelse

Fleksibelt valg av styringsfunksjoner som er optimalisert for ditt bruksområde, takket være integrert applikasjonsprogramvare 

La Danfoss Drives styrke utviklingen din