DEVI har miljødeklarasjoner (EPD) på 85% av sine varmekabler og varmematter

torsdag 7. desember 2023

I dagens miljøbevisste samfunn er bærekraft et sentralt fokus i alle bransjer. En viktig trend som vinner terreng, spesielt innen bygge bransjen, er kravet til at produkter skal ha miljødeklarasjoner, ofte omtalt som EPD (Environmental Product Declaration). DEVI tar dette på alvor og har foreløpig utarbeidet miljødeklarasjoner på 85% av sine varmekabler og varmematter.

Dette er en miljødeklarasjon (EPD)

En miljødeklarasjon (EPD) er en standardisert rapport som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus ofte omtalt som LCA (Life Cycle Assessment). Dette inkluderer produksjon, distribusjon, bruk, avhending og utvinning. Miljødeklarasjoner er et verdifullt verktøy for forbrukere og fagfolk som ønsker å ta informerte beslutninger basert på miljøbelastningen til produktene de velger.

Dette er spesielt viktig for byggeprosjekter der bærekraft og miljøhensyn spiller en stadig større rolle. Ved å inkludere miljødeklarasjoner (EPD) som en del av beslutningsgrunnlaget kan fagfolk og forbrukere velge produkter som er i tråd med deres miljømål.

Stor etterspørsel

Etterspørselen etter produkter med miljødeklarasjoner (EPD) øker hele tiden. Kundene ønsker å vite mer om produktene de bruker, og hvordan de påvirker miljøet, sier salgssjef Ørjan Torkehagen i DEVI. DEVI har lyttet til markedet og respondert ved at vi nå har miljødeklarasjoner på 85% av våre varmekabler og varmematter. I tillegg har vi miljødeklarasjon på våre nyeste termostater. 

Product Store