Europa er på rask vei mot bærekraftig elektrisk oppvarming

mandag 27. juni 2022

Elektrisitet vil bli stadig viktigere.

Etter hvert som Europa går over til klimanøytralitet innen 2050, forventes det at etterspørselen etter elektrisitet vil øke til 30 % i 2030 og at den vil nå 50 % innen 2050.

EU-kommisjonen har som mål at 84 prosent av elektrisitetsbehovet innen 2050 skal komme fra fornybare energikilder, noe som vil redusere CO2-utslippene betydelig. Det er her elektrisk gulvvarme kommer inn i bildet, der en kommisjon har som mål at 40 % av oppvarmingen av boliger skal komme fra elektrisitet innen 2030, med en økning til minst 50 og opptil 70 prosent innen 2050.

Elektrisk gulvvarme vil også bli billigere for forbrukerne enn tradisjonell gass-, væske- og fast brenselteknologi.

Gitt de pågående forsøkene på å øke energieffektiviteten i bygninger via isolasjon og økt produksjon av fornybar elektrisitet på byggeplassen, vil flere strømbaserte romvarmeteknologier støtte denne overgangen, inkludert elektrisk gulvvarme.

Ny forskning viser faktisk at elektrisk gulvvarme i kombinasjon med PV er den mest kostnadseffektive varmeløsningen når det gjelder høyisolerte boligbygg.

Nye data viser også at det hvert år bygges ytterligere 1,2 millioner nye boliger som er egnet for elektrisk gulvvarme. Mellom 2016 og 2019 var dette 5,4 millioner boliger.

Elektrisk gulvvarme er en stor mulighet for Europa. Dette kan spille en betydelig rolle for å få Europa til å redusere utslippene, øke energieffektiviteten i bygninger og til syvende og sist gjøre det mulig for Europa å oppfylle sine ambisiøse klimamål.

For å realisere denne visjonen, trenger vi ambisiøse mål for fornybar energi, en lavere primær energifaktor for å sikre at betingelsen for offentlig finansiering for ettermontering av varme er teknologinøytral mellom elektriske varmeløsninger og fremmer fornybar energiproduksjon i liten skala på stedet.

La oss akselerere Europas overgang til bærekraftig elektrisk oppvarming.

Se videoen som er utarbeidet av Electric Underfloor Heating Alliance (EUHA). Organisasjonen forener produsenter for å fremme produktsektorens interesser innen en ny elektrifisert smart infrastruktur.

Se video