Derfor er elektrisk oppvarming energieffektiv og miljøvennlig

mandag 27. juni 2022

Behagelig romtemperatur med lavest mulig energiforbruk.


Med elektrisk oppvarming oppnår du en behagelig romtemperatur med lavest mulig energiforbruk. Takket være varmedistribusjonen fra gulvet og presis temperaturstyring med en termostat kan temperaturen i rommet reduseres med 1–2 °C sammenlignet med tradisjonell radiatorvarme, uten at varmekomforten påvirkes, men kanskje heller forbedres. Dette gjør det mulig å redusere energitapet fra en bygning med opptil 20 %, noe som er både økonomisk og miljømessig fordelaktig.

Høyest mulig varmeeffektivitet

99 % av energiforbruket til elektrisk gulvvarme konverteres til varme, noe som maksimerer energieffektiviteten og unngår unødvendig energitap ved for eksempel å måtte sirkulere vann. På grunn av den presise styringen med termostat, holder systemet (bestående av varmeelement og termostat) temperaturen på ønsket nivå.

Med den integrerte tidsurfunksjonen i termostatene kan du planlegge oppvarmingen for rommet etter eget ønske, og potensielt bruke «lavkostnadsstrøm» eller behovsstyrt oppvarming for å spare ytterligere penger.

Systemet reagerer raskt

Med elektrisk oppvarming får du en rask reaksjon fra et system, slik at du får et raskt resultat. Systemet arbeider bare når det er nødvendig – det oppnår raskt ønsket temperatur avhengig av gulvkonstruksjonen. Med det hurtigreagerende systemet kan rommene dine varmes opp bare når de er i bruk, noe som gir store besparelser. 

Uavhengig styring av temperaturen

Rommets temperatur styres uavhengig. For brukerne betyr det stor grad av uavhengighet fra del til total. Fjernkontroll betyr at hvert sted (eller såkalt "varmesone") kan styres separat, slik at rom som ikke er i bruk kan slås av med mindre påvirkning på miljøet og kostnadsbesparelser.

Høy energiutnyttelse

Riktig effekt for et varmeelement velges vanligvis basert på nødvendig varmeeffekt som er nødvendig for å kompensere for varmetapet i bygningen/rommet/ osv.

Sammen sikrer plasseringen av varmekilden under gulvet og svært presis termostatstyring et eksepsjonelt høyt energibruksnivå. Siden du utnytter varmen maksimalt, kan du trygt redusere temperaturen og dermed energiforbruket.

Miljøvennlig

Elektrisk oppvarming bidrar til økt bruk av fornybar energi og reduserer utslippene. Det kan bidra til å gjøre strømnettet smartere når det kombineres med moderne styring, og dermed tilrettelegge for fornybart energiforbruk takket være våre moderne og intelligente styreenheter.
Sammenlignet med andre varmesystemer inneholder ikke elektrisk oppvarming skadelige stoffer.
Miljøytelsen til elektriske varmeapparater kan forbedres hvis de kombineres med solcellepaneler eller andre grønne og fornybare energikilder. Faktisk er disse apparatene spesielt egnet for fornybare energikilder, og gir mulighet for utslippsfri varmegenerering.

Ideelt varmesystem for en ideell verden

Elektrisk varme gjør drømmen til virkelighet. Hvis du tenker på en ideell verden, prøv å forestille deg et ideelt varmesystem. Hva skal det være? Eller hva vi forventer av det? 

Se videoen «The Future of Heating is Electric» utarbeidet av Electric Underfloor Heating Alliance.