Smart ferge med smart grid

fredag 18. mars 2022

På fergestrekningen Hareid – Sulesund er CO2 utslippene redusert med 7000 tonn/år, ved å sette inn batteridrevne elektriske ferger. Forutsetningen er stabil elforsyning og pålitelige hurtigladere på kaien. Anlegget ombord og på land inngår i et avansert samspill med kontroll og overvåkning av hurtigladingen. Denne avanserte og konkurransedyktige løsningen er utviklet av Norwegian Electric systems (NES) ved hjelp av Danfoss teknologi:

Se case story