Danfoss søker om Guinness verdensrekord for E-fergen Ellen som seilte mer enn 90 kilometer på én batterilading

fredag 1. juli 2022

Danfoss søker om Guinness verdensrekord etter at E-fergen Ellen seilte mer enn 90 kilometer på én batterilading
Den elektrisk fergen Ellen seilte 50 nautiske mil – 92 kilometer – på en enkelt batterilading under Det internasjonale energibyråets 7. årlige konferanse om energieffektivitet. Distansen markerer ny verdensrekord.

 

Les mer