Danfoss danner et nytt segment for klimaløsninger

fredag 1. januar 2021

Danfoss har endret konsernstrukturen og samlet Heating og Cooling i Danfoss Climate Solutions. Med det nye segmentet Climate Solutions vil Danfoss styrke fokuset på den grønne agendaen i attraktive globale markeder.

Overalt i verden er det styrket fokus på klimainnsats. Ved å samle Heating og Cooling i Danfoss Climate Solutions, investerer Danfoss i fremtiden for å hjelpe kunder og partnere til å iverksette tiltak for å redusere klimaendringene og bygge en grønnere fremtid.

Danfoss Climate Solutions er ledende innen bærekraftige og energieffektive løsninger for industri, bygg og hele næringskjeden, og vil utnytte klimadag-agendaen og målene i "Paris-avtalen" og i EU Green Deal som sterke drivkrefter i en akselererende innsats. Med det nye Danfoss Climate Solutions-segmentet vil Danfoss ytterligere styrke sitt fokus på innovasjon og applikasjonskompetanse for å bli en enda sterkere teknologipartner for kunder og partnere.

“Det vi utvikler, produserer og selger spiller en rolle i klimaagendaen, og i å oppfylle verdens klimamål. Bygninger må gjøres energieffektive og karbonutslipp må reduseres. Regjeringer og privat sektor har begge viktige roller for å sikre at investering i bærekraftig energiinnovasjon øker. Vi har allerede teknologiene og løsningene som trengs for å støtte overgangen til en karbonfri økonomi, og ved å samarbeide kan regjeringer, selskaper, investorer og borgere bedre forstå utfordringene vi alle står overfor - og hvordan vi kan overvinne dem, sier Jürgen Fischer, President Danfoss Climate Solutions.

For mer informasjon: 
Danfoss Media Relations
+45 70 20 44 88

Engineering Tomorrow

Danfoss utvikler avanserte teknologier som gjør at vi kan bygge en bedre, smartere og mer effektiv morgendag. I verdens voksende byer sørger vi for tilførsel av fersk mat og optimal komfort i private hjem, kontorer og offentlige bygg. Samtidig dekker vi behovet for energieffektiv infrastruktur, tilkoblede systemer og integrert fornybar energi.

Våre løsninger brukes i områder som kjøling, klimaanlegg, oppvarming, motorstyring og mobile maskiner.

Våre innovative teknologier har røtter tilbake helt til 1933. I dag er Danfoss en markedsledende virksomhet som sysselsetter 28 000 medarbeidere og betjener kunder i mer enn 100 land. Vi eies av grunnleggerens familie.