Korona tiltak - Vi er tilgjengelige

onsdag 18. mars 2020

Vi står overfor en uoversiktlig krise som eskalerer raskere og kraftigere enn vi greier å forutse.
Alle våre medarbeidere med mulighet for hjemmekontor jobber nå hjemmefra. Vårt hovedkontor er betjent av noen få medarbeidere som skal sikre og ivareta den operasjonelle driften, slik at vi har så normal drift som mulig. Hovedkontoret vårt på Skui vil kunne motta forsendelser samt håndtere disse som normalt, men vi vil ikke ta imot besøk i denne perioden.

Våre tiltak vil ikke på nåværende tidspunkt berøre deg i nevneverdig grad. Vi har fortsatt god leveringsevne og våre serviceteknikere er tilgjengelige slik at vi sikrer at kritiske installasjoner er i drift.

Bruk vår hjemmeside eller vår online produktkatalog/nettbutikk 

Kontakt oss på telefon 23 96 71 00

Danfoss har iverksatt tiltak for å hindre smitte og spredning av viruset av hensyn til våre ansatte og omgivelsene. Vi har derfor stoppet alle reiser, messer, møter osv. som ikke er forretningskritiske for våre kunder.


Vi har fortsatt ikke sett det fulle omfanget og effekten av denne pandemien, så vi anbefaler å:
• Planlegge innkjøp av varer og tjenester så tidlig som mulig.
• Ta høyde for noe lengre leveringstider og større valutasvingninger enn normalt.

Vi i Danfoss følger anbefalingene fra FHI og Verdens helseorganisasjon (WHO). Vi vil følge de strengeste kravende til enhver tid, som anbefales av myndighetene. Din sikkerhet så vel som sikkerheten til våre medarbeidere er vår høyeste prioritet. Ta vare på deg selv og dine nærmeste.

For mer informasjon om korona viruset: Helsenorge.no, FHI eller Regjeringen