Regnskap for 1. - 3. kvartal 2019

tirsdag 5. november 2019

Omsetningen vokser og inntektene øker til tross for et mer utfordrende marked. Store investeringer i innovasjon fortsetter. Økt fokus på den grønne omstillingen skaper nye vekstmuligheter.

I årets første ni måneder økte Danfoss omsetningen med 4% til 4,8 mio. euro. drevet av vekst i konsernets kjernevirksomheter og økt globalt fokus på energieffektivitet og elektrifisering som en del av den grønne omstillingen. Veksten er spesielt tydelig i markedene i Europa, deler av Asia, Latin-Amerika og Russland. Danfoss leverte et sterkt driftsresultat (EBITA) på 602 mio. euro og en EBITA-margin på 12,7% - Driftsresultatet 5% bedre enn i samme periode i fjor.

Les mer i regnskapet for 1.-3. kvartal 2019 (på engelsk)