Årsrapport 2018 - Sterk vekst og økte investeringer i fremtiden

torsdag 28. februar 2019

Danfoss leverer robuste økonomiske resultater og fortsetter med å investere i ny teknologi, som skaper grobunn for vekst og økt kunderelevans

Et år med god vekst

I 2018 leverte Danfoss god vekst. Konsernets omsetning økte med 271 mio. euro til 6.098 mio. euro – en vekst på 7% i lokal valuta. Veksten var mest markant på de store markeder i Nordamerika, Europa og Kina og resulterte i en robust inntjening (EBIT) på 648 mio. euro og en EBIT-margin på 10,6%. Nettoresultatet steg med 18 mio. euro til 463 mio. euro. Fremgangen var fordelt på tvers av Danfoss og især Danfoss Power Solutions leverte et godt år.

"Danfoss leverer sterk vekst. Vi fortsetter med å vinne markedsandeler, hvilket primært skyldes at vi høster frukten av vårt målrettede arbeid med strategiske vekstinitiativer og investeringer i førende teknologier. Videre er våre løsninger relevante i forhold til flere sterke globale megatrender som stigende elektrifisering, urbanisering og klimaforandringer. Disse trendene driver en voksende etterspørsel på flere intelligente og bæredyktige løsninger, og det gjør Danfoss mer relevant enn noen gang før," sier konsernsjef og CEO Kim Fausing.

Markante investeringer i nye teknologier

Gjennom 2018 fortsatte Danfoss med å investere stort i vekstinitiativer og digitalisering for at sette ytterligere fart i utviklingen av digitale, intelligente løsninger. Konsernet investerte et rekordhøyt beløp på 255 mio. euro i innovation, hvilket svarer til 4,2% av omsetningen. Videre kommer seks oppkjøp annonsert i årets løp, som bidrar til å styrke Danfoss kjerneforretninger og tilbudet av digitale og elektriske løsninger.

"Vi investerer for å tilby innovative og konkurransedyktige løsninger, som imøtekommer våre kunders behov. Våre kunder etterspør i stigende grad løsninger som reduserer energiforbruk og CO2-utslipp og sikrer en bedre effektivitet og høyere produktivitet. Det fører til en stigende etterspørsel på elektriske løsninger til for eksempel hybrid eller fullt elektriske offroad kjøretøy, skip og biler samt smarte digitale teknologier, som gjør infrastruktur og bygninger mer intelligente og effektive," forteller Kim Fausing.

Han tilføyer: ”Samtidig er det økt fokus på implementering av Paris-avtalen og FN's verdensmål for bæredyktig utvikling. Her passer Danfoss godt inn, ikke minst fordi vi har et bredt utvalg av løsninger med kort tilbakebetalingstid, som gjør det til en veldig god forretning for alle. Og vi tar naturligvis vår egen medisin, og har i mer enn ti år arbeidet med å senke vårt eget CO2-utslipp og utnytte energien mer effektivt i våre fabrikker," sier Kim Fausing.

Nøkkeltall fra 2018:

  • Omsetningen økte med 5% til 6.098 mio. euro (2017: 5.827 mio.), hvilket tilsvarer en vekst på 7% i lokal valuta.
  • Resultatet av primær drift (EBIT) nådde 648 mio. euro (2017: 645 mio.). EBIT-marginen ble 10,6% (2017: 11,1%).
  • Nettoresultatet steg med 4% til 463 mio. euro (2017: 445 mio.).
  • Investeringer i innovasjon steg med 9% till 255 mio. euro (2017: 234 mio.), hvilket tilsvarer 4,2% av omsetningen (2017: 4,0% av omsetningen).
  • Siden 2007 har Danfoss redusert sitt energiforbruk med 43% og sitt utslipp av CO2 med 25%, primært drevet av energibesparende prosjekter i konsernets største fabrikker over hele verden.

Forventninger til 2019
I 2019 forventer Danfoss å utvide eller fastholde sin markedsandel og samtidig øke profitabiliteten målt som margin i forhold til 2018-nivået etter betydelige investeringer i digitalisering og elektrifisering.

Mer informasjon:
Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88