Montrealprotokollen

HCFC-udfasningen og HFC-nedfasningen

Med indføjelsen af en global HFC-nedfasning i 2016 har Montrealprotokollen nu to forhold, der skal styres: ODP- og GWP-stofferne. I tabel 2 ses udfasningstidsplanen for HCFC, og i tabel 3 ses nedfasningstidsplanerne for HFC. Det er værd at bemærke, at ikke-A5-landene er afhængige af basislinjer, der allerede er fastlåste, mens A5-landene har en kombination af HCFC-kvoten (allerede fastlåst) og et HFC-forbrug, som stadig er i vente. Dette har igangsat spekulationer om incitamenterne for A5-landene om, at de skal overgå tidligere til kølemidler med lavt GWP, da dette ville sænke deres basislinje.

HFC-nedfasningens tidsplan og basislinjer

Danfoss bifalder Montrealprotokollens forhandlende parter og deres opnåelse af en aftale om nedfasningen af hydrofluorcarboner (HFC'er). Den historiske aftale, der blev nået i Kigali, Rwanda, i oktober 2017, sammen med den nyligt vedtagne Parisaftale om klimaændringer, forventes at være med til at holde den globale temperaturstigning godt under 2 grader celsius inden slutningen af dette århundrede.