Tilpasning til SNAP

At finde vej i EPA's endelige kølemiddelregel

Selvom de umiddelbare udfordringer er betydelige, kan amerikanske EPA's Significant New Alternatives Policy (SNAP) Rule 20 være en fantastisk ny forretningsmulighed for både dig og din virksomhed. Lad vores eksperter forklare, hvordan denne nye regel påvirker din forretning.

FAQ: Tilpasning til SNAP: At finde vej i EPA's endelige kølemiddelregel

Den 8. august 2017 afsagde den amerikanske appeldomstol for District of Colombia dom om, at EPA kun havde lovmæssig bemyndigelse til af fjerne ozonnedbrydende stoffer fra listen og at tilbyde alternativer til dem. I dommen blev det anført, at så snart et CFC- eller HCFC-kølemiddel er udgået, har EPA ingen bemyndigelse til at kræve, at en udstyrsproducent eller en bruger går væk fra et ikke-OPD-kølemiddel såsom HFC'er.

Domstolen gik ikke med til en appel af denne sag, så reglerne er blevet sendt tilbage til EPA til revurdering. De er ikke længere i kraft.

Selvom fremtiden er usikker, er der stadig mange gode grunde til at fortsætte overgangen til kølemidler med lavt GWP:

  • Hvis Kigali-tilføjelsen ratificeres af Senatet, vil dette medføre nedfasning i USA
  • SNAP-sagen kunne blive indbragt for den amerikanske højesteret og blive omstødt
  • California Air Resources Board er i gang med at udarbejde lovgivning til udfasning af HFC'er i Californien. Det er muligt, at andre stater følger efter
  • Canada ratificerede Kigali-tilføjelsen og fortsætter med at implementere lovgivninger, der forbyder visse HFC-kølemidler
  • Kigali-tilføjelsen til Montrealprotokollen kræver en nedfasning af HFC i størstedelen af verden uden for USA
  • Mange brugere har allerede forpligtet sig til at udfase HFC'er, og vi forventer, at den tendens fortsætter
  • Acceptable erstatningskølemidler kan muligvis forbedre systemeffektiviteten, hvilket er til gavn for alle
  • Eftersom den globale markedsefterspørgsel efter HFC-kølemidler aftager, stiger prisen på HFC-kølemidler

En amerikansk ratificering af Kigali-tilføjelsen vil kræve en form for implementeringsstruktur. Det kunne være SNAP-programmet, en form for kølemiddelallokering eller en anden ordning.