Frekvenční měniče pro potravinářský a nápojový průmysl

  • Přehled

Ceny energií v roce 2022 šplhají na rekordní úroveň. Mnohé společnosti se obávají o bezpečnost dodávek energie. Pohled na regály v supermarketech odráží i náročnou situaci v nápojovém průmyslu: každý týden přicházejí na trh nové nápoje. Převládá tvrdá konkurence, marže jsou poměrně malé. Aby v tomto prostředí přežily, potřebují společnosti v nápojovém průmyslu ušetřit každý cent.

To dává nový impuls k řešení témat, která jsou vždy horkými jehlami v oblasti strategické agendy podniků: řešení pro větší energetickou účinnost, lepší udržitelnost a strategie inteligentní údržby. To se vyplatí jak globálním hráčům, tak menším společnostem v nápojovém průmyslu. Zjistěte, jak vám mohou pomoci technologicky vyspělé a moderní frekvenční měniče od společnosti Danfoss Drives. 

 

Přečtěte si případovou studii

Dodávejte takovou kvalitu, kterou si každý zapamatuje

Destilace je klíčovým krokem k nejlepší chuti a kvalitě vína. Stonky a stopky poškozují chuť vína, proto zde přichází na pomoc frekvenční měnič Danfoss VLT® Midi Drive FC 280, který optimalizuje řízení a kontrolu rychlosti otáčení odkalovacího stroje.

Úspora energie - Úspora energie závisí na technologii a faktu, že aplikace potřebují méně energie při nečinnosti nebo při provozu s částečným zatížením. Frekvenční měniče Danfoss vám dokážou pomoct energie ušetřit.

Plně automatizovaný provoz - Danfoss frekvenční měniče umožňují rozšíření možností automatizace zařízení. Ne každá aplikace je ve všech odvětvích stejná, ale díky naprogramování na míru si mohou zákazníci určit, jaké parametry jsou pro jejich konkrétní potřeby zásadní. 

Testování při 100% zatížení - Mezi obdržením objednávky frekvenčního měniče, jeho výrobou a konečnou expedicí provádí Danfoss důležitý krok, jímže je finální otestování na skutečných motorech.

Webinář pro potravinářský a nápojový průmysl: Zvyšte svou produktivitu a efektivitu pomocí regulovaných pohonů.

Webinář pro potravinářský a nápojový průmysl: Zvyšte svou produktivitu a efektivitu pomocí regulovaných pohonů.

Získejte konkurenční výhodu!

Zaregistrujte se níže k odběru novinek od společnosti Danfoss a jako poděkování vám poskytneme odkaz ke shlédnutí webináře Zvýšení produktivity a efektivity pomocí regulovaných pohonů.

Webinář obsahuje několik témat: 

  • Zjistíte, proč každý motor potřebuje frekvenční měnič
  • Dozvíte se, jak mohou regulované pohony snížit počet náhradních dílů.
  • Naučíte se, jak vzdáleně monitorovat systém pomocí frekvenčního měniče.
  • Získáte lepší pořehled o monitorování stavu pomocí frekvenčního měniče i způsobu sběru a analýzy dat pro prediktivní údržbu.

Maximalizujte dobu provozuschopnosti výroby pomocí frekvenčních měničů Danfoss

Condition based monitoring díky  Danfoss VFD

Průlom v technologii: Frekvenční měniče VLT® s monitorováním stavu (Condition based monitoring)

Frekvenční měniče Danfoss VLT® s  inteligentní funkcí Condition based monitoring nyní mohou neustále  monitorovat stav motorů a aplikací, což vám umožní včas odhalit odchylky základních parametrů, abyste mohli zasáhnout dříve, než tyto odchylky negativně ovlivní váš provoz.

DrivePro® Site Assessment

V rámci služby DrivePro® Site Assessment naši dobře vyškolení odborníci posoudí instalované frekvenční měniče ve vašem závodě a vyhodnotí fázi jejich životního cyklu. Na základě tohoto posouzení obdržíte servisní řešení na míru, které vám umožní optimalizovat dobu provozuschopnosti a snížit náklady na údržbu.

Tato služba může být provedena virtuálně pomocí digitálních nástrojů podporujících sociální distanci nebo osobně ve vašem závodě.

 

Aplikace s frekvenčními měniči Danfoss

Úspěšné projekty

Show more